geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Gijsbert Teunis van Rhijn

Hoofdpagina

Gijsbert Teunis van Rhijn, 13-09-1898 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1898 Katwijk - archief Katwijk, folio 50v - akte 198
Gijsbert Teunis is geboren op 13-09-1898 te Katwijk aan Zee, in zijne woning des avonds ten half negen uur
Zoon van Leendert van Rhijn (1862) en Cornelia Jonker.
Aangegeven op 14-09-1898 door vader Leendert van Rhijn, 36 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Machiel de Best, 62 jr, fondsbode en Nicolaas Verkaik, 23 jr, inspecteur van .......; wonende de eerste getuige te Rhijnsburg en de tweede getuige te Katwijk.

geb gijsbert 1898
Geboorte akte van Gijsbert Teunis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1924 Katwijk - archief Katwijk, folio 30v - akte 59
Getrouwd op 03-07-1924 te Katwijk, in het huis der gemeente verschenen:
Gijsbert Teunis van Rhijn met Trijntje van der Niet.
Gijsbert Teunis van Rhijn was 25 jr, zeevarende, geboren en wonen te Katwijk, meerderjarige zoon van Leendert van Rhijn, 62 jr, los werkman en Cornelia Jonker, 60 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Trijntje van der Niet was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Noordwijk, meerderjarige dochter van Jan van der Niet, 56 jr, los werkman en Sientje de Jong, 54 jr, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk.
De ouders van bruidegom en bruid hierbij tegenwoordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Cornelis Leendert Haasnoot, 37 jr, scheepstimmerman, wonende te Katwijk aan Zee, zwager des bruidegoms en Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Wolferen, 33 jr,scheepstimmerman, wonende te Katwijk aan Zee, geen familie van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Trijntje van der Niet is geboren op 08-09-1900 te Noordwijk.Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 38
Gijsbert Teunis woont hier bij zijn ouders op wijk E no 44 en Parlevlietslop 20.
Gijsbert teunis is hier van beroep: matroos.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 38: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Leendert van Rhijn - archief Katwijk
Gijsbert Teunis woont hier bij zijn ouders op Parlevlietsteeg 20 en 36.
Hij was hier van beroep matroos en later een verwijzing genoteerd van: "naar gezinskaart (zee)".

Voor inzage kopie gezinskaar vader Leendert: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Gijsbert Teunis woonde hier met zijn gezin op Noordeinde 11 en Annastraat 27.
Gijsbert Teunis is hie van beroep: visscher.
Trijntje is geboren op 08-09-1900 te Noordwijk en komt op 30-07-1924 van Noordwijk naar Katwijk.
Op 14-01-1929 vertrekt Gijsbert Teunis met zijn gezin naar Noordwijk, J. Kroonsweg 36.
In kolom 20 staat genoteerd: "van gez.k. L. v. Rhijn en C. Jonker".

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Een gezinskaart van Noordwijk nog niet aanwezig


Eigen Gezinskaart 1762 Wormer - archief Wormerland
Gijsbert Teunis van Rhijn woonde hier met zijn gezin op Nieuweweg 81 en was van beroep motorschipper.
Gijsbert kwam met zijn gezin op 25-03-1930 van Noordwijk en had de aantekening op de achterkant van G.D. ( = gewoon dienstplichtig).
Trijntje van der Niet was geboren op 058-09-1900 te Noordwijk.
Later zijn hier hun ouders bijgeschreven: Leendert van Rhijn en Cornelia Jonker voor Gijsbert Teunis; Jan van der Niet en Sientje de Jong voor Trijntje.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Leendert 1862

Kinderen:

Leendert 1925

Jan 1927

Gijsbert Teunis 1929

Cornelis 1937

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact