geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Grietje van Rijn

Hoofdpagina

Grietje van Rijn, 24-03-1880 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1873 Katwijk - archief Katwijk, folio 18v. - akte 69
Grietje is geboren op 24-03-1880 te Katwijk aan Zee, aldaar des morgens ten half twaalf uur.
Zoon van Jacob van Rijn (1848) en Hendereintje van Rijn.
Aangegeven op 23-07-1875 des namiddags ten een uur door Jacob van Rijn, 32 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Adrianus van Slooten, 23, zonder beroep en Jacob Kobus, 61 jr, bode; wonende beiden in deze gemeente.

geb grietje 1880
Geboorte akte Grietje - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, akte 60
Getrouwd op 01-12-1904 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf ure in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Grietje van Rijn en Gijsbert Verdoes.
Grietje was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Jacob van Rijn, voerman en Hendereintje van Rijn, zonder beroep beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toetemming tot dit huwelijk gevende.
Gijsbert was 24 jr, voerman, geboren en wonende Katwijk, meerderjarige zoon van Bastiaan Verdoes, zadelmaker en Mijntje Verdoes, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Jacob van Rijn, 32 jr, arbeider, broeder der bruid; Jacobus van Rijn, 27 jr, voerman, broeder der bruid; Gerrit van Rijn, 32 jr, voerman, zwager der bruid; allen wonende te Katwijk en Samuel van der Meij, 23 jr, landbouwer, wonende te Oegstgeest, zijnde geen familie van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Bastiaan Verdoes 27-08-1905, Katwijk
Jacob Verdoes 15-09-1906, Katwijk
Krijn Verdoes 09-12-1908, Katwijk
Mijntje Verdoes 28-04-1911, Katwijk
Krijn Verdoes 02-11-1912, Katwijk
Henderina Verdoes 30-07-1915, Katwijk
Gijsbert Verdoes 05-06-1917, Katwijk

Overlijden 1944 te Oegstgeest - volgens inschr. in Overlijdens Register 1944 Katwijk, akte 42
Grietje is overleden op 12-04-1944 te Oegstgeest, te drie en twintig uur, vijf en veertig minuten.


inschrijving overlijden in Overlijdens Register 1944 Katwijk
Het overlijden van Grietje te Oegstgeest is op 17-04-1944 ingeschreven in het register van Katwijk.
Voor extract:
Heden zeventien april negentienhonderd vier en veertig mij, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk: ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Oegstgeest, waaruit blijkt, dat op twaalf april deze jaars, te drie en twintig uur vijf en veertig minuten, te Oegstgeest is overleden: Grietje van Rijn, zonder beroep, gehuwd met Gijsbert Verdoes, oud vier en zestig jaren, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Jacob van Rijn en van Hendereintje van Rijn, beiden overleden.

ov grietje 1880i
Overlijdens akte Jacoba - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum


volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Gijsbert Verdoes is overleden op 27-02-1961 te Katwijk, 80 jr.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 211
Grietje staat hier bijn haar ouders ingeschreven zonder dat een huisnummer is vermeld.

Voor inzage kopie folio 211: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 68
Grietje woonde hier bij zijn ouders op wijk E no 211 en Vuurbootspad 40.
In kolom 20 staat vermeld: "zie folio 246".

Voor inzage kopie folio 68, vader: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 246
Grietje woont hier met haar gezin op Zuidstraat 38a.
Grietje komt volgens kolom 20 van folio 68 en Gijsbert van "zie boven" vermelde inschrijving als zoon van Bastiaan Verdoes, geb. 20-08-1843 te Katwijk.
Haar echtgenoot Gijsbert Verdoes is hier van beroep voerman. Gijsbert is geboren op 10-03-1880 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 246: klik hier.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Bastiaan Verdoes, de vader van Gijsbert Verdoes, was van beroep landbouwer en zadelmaker.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1848

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact