geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Helena van Rijn

Hoofdpagina

Helena van Rijn, 31-08-1855 te Wassenaar

Geboorte Register 1854 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 19 - akte 71

geb helena 1855

Helena is geboren op 31-08-1855 te Wassenaar, des avonds ten negen ure.
Dochter van Wilhelmus (1830) van Rijn en Petronella Angevaare.
Aangegeven door vader Wilhelmus, 25 jr, arbeider, wonende alhier te Wassenaar.
Getuigen: Leendert van der Velde, schoenmaker, 61 jr en Timon Paddenburg, timmerman, 42 jr, beiden wonende te Wassenaar.


Geboorte akte Helena - archief Wassenaar
Huwelijks register 1878 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 17 en 17v - akte 17
Getrouwd op 20-11-1878 te Wassenaar : Helena van Rijn met Bastianus Looijestijn.
Helena was 23 jr, zonder beroep, georen te Wassenaar en wonende aldaar.
Meerderjarige dochter van Wilhelmus van Rijn, arbeider en van Petronella Angevaare, zonder beroep, wonende beiden te Wassenaar.
Bastianus was 26 jr, arbeider, geboren te Wassenaar en wonende aldaar.
Meerderjarige zoon van Hendrik Looijesteijn, schoenmaker en Maria Voorham, zonder beroep, wonende beiden te Wassenaar.
Getuigen: Hubertus Zandvliet, 54 jr, landbouwer; Hermanus Oudewaal, 32 jr, smid; Hendrik Brederode, 41 jr, tapper en Rijnirus Stevens, 72 jr, particulier; allen wonende te Wassenaar.

Voor inzage kopie huwelijksakte:klik hier voor: deel 1 deel 2


Kinderen:Hendrikus Wilhelmus Looijestijn12-07-1879,Wassenaar
Petronella Maria Looijestijn02-04-1881,Wassenaar
Maria Helena Looijestijn17-11-1882,Wassenaar
Wilhelmus Hendricus Looijestijn15-04-1884,Wassenaar
Maria Adriana Looijestijn18-04-1886,Wassenaar

Register van Overlijden 1893 Den Haag - archief Den Haag, folio 2 - akte 1183
Helena van Rijn is overleden op 23-04-1893 te Den Haag, des morgens te zeven uren.
Helena van Rijn was 30 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Wassenaar, echtgenoote van Bastianus Looijenstein, dochter van Wilhelmus van Rijn, arbeider en Petronella Angevaare, zonder beroep; beiden wonende aldaar.
Aangegeven op 24-04-1893 door Johannes Jacobus de Jongh, 42 jr, bode en Engelbertus Heilbron, 49 jr, zonder beroep; beiden wonende alhier.

ov helena 18557
Overlijdens akte Helena - archief Den HaagInschrijving in Register van overlijden 1893 Wassenaar - archief wassenaar, folio 8 - akte 27

ov helena 1855

Voor extract:
Ingekomen een extract uit het Register van Overlijden den Gemeente 's Gravenhage, afgegeven ingevolge artikel 50 van het Burgelijk Wetboek inhoudende: "In het jaar 1893 den drie en twintigsten April, des morgens te zeven uren is alhier overleden: Helena van Rijn, zonder beroep, oud 37 jr, wonende te Wassenaar en geboren aldaar, echtgenoote van Bastianus Looijestijn, wonende aldaar, dochter van Wilhelmus van Rijn, arbeider en van Peronella Angevaare, zonder beroep, beiden wonende te Wassenaar.
Waarvan wij hebben opgemaakt deze akte.1893


Inschrijving extract van overlijden Helena - archief Wassenaar

Bev. Reg. 1869/1885 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 558
Helena van Rijn staat hier met haar ouders ingeschreven op 01-12-1869 en wonende op 323K en B138.
Kolom 20 is: "naar folio 383".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 558: klik hier.


Bev. Reg. 1870/1886 Wassenaar - archief Wassenaar, inv. 937 - folio 383
Helena woonde hier met haar gezin op B 335 en haar man Bastianus was hier arbeider en vermeld als hoofd van het gezin.
Helena kwam van folio 558 en Bastianus van folio 384.


br helena 1855

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 383: klik hier.
----------------------------------------------------------Vader:
Wilhelmus 1830

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact