geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Dreumel

Hendrik van Rhijn

Hoofdpagina

Hendrik van Rhijn, 05-09-1824 te Dreumel

Geboorte register 1824 Dreumel - arch gem. Beneden Leeuwen, akte 26
Hendrik is geboren op 05-09-1824 te Dreumel, ten negen ure des avonds.
Zoon van Jan van Rhijn, arbeider, 33 jr en Maria van Dijk 25 jr.
Getuigen: Jan Liefkens, arbeider, 25 jr en Hendrik de Vree, veldwagter, 32 jr, beiden wonende te Dreumel.


geb hendrik 1824
Geboorte akte Hendrik - archief Beneden Leeuwen

Overlijdens register 1830 Dreumel - Gelders Archief, akte 10
Hendrik is overleden op 03-02-1830 te Dreumel, des morgens om vier uren te Dreumel, 4 jr (?) Hendrik wordt hier Hendrikus genoemd.
Aangegeven door Jan van Rhijn, arbeider, 38 jr, vader van de overledene, wonende te Dreumel met Theodorus Zuikers ( hij tekent met D Suykers), smit, 60 jr, wonende te Dreumel.


ov hendrik 1824
Overlijden Hendrik - archief Gelders Archief, Arnhem

Memorie van Succesie 1830 Druten - Gelders Archief, blz 87,88 en 89
Memorie van aangifte der nalatenschap van Hendrikus van Rhijn, overleden te dezen februarij 1800 dertig te Dreumel.
Voor extract blz 89:
Wij ondergetekende Jan van Rhijn, arbeider en Maria van Dijk echtelieden, wonende te Dreumel, zoo voor ons zelves, als inhoedanigheid van ouders en voogden over onze vier minderjarige kinderen met name Maria, Hendrina, Mijntje en Cornelis van Rhijn, allen te Dreumel woonachtig.
Kiezende domicilie ten mijnen woonstede in no 143 binnen Dreumel.
Verklarende dat Hendrikus van Rhijn, onze zoon en broer van gemelde minderjarige abintestato is overleden den derden februarij achtien honderd en dertig aan den \ Nieuwen Dijk te Dreumel in no 143 voornoemd, alwaar hij zijn laatste domicilie heeft gehad.
Dat blijkens ommestaande certificaat tot zijne nalatenschap geen gereede noch ongereede goederen behooren en alzoo kragtens art 4 der wet van 27e december1817 van dezelve geene specificatie aangifte behoeft te worden gedaan, noch eenig recht verschuldigd is.
Verklarende voorts dat er door dit overlijden geen fides-commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is, mitsgader niemand geregtigd is, dan de vermelde aangevers.

Dreumel des 20 februarij 1830.

Voor inzage kopie akte memorie van successie: klik hier voor blz 87
klik hier voor blz 88
klik hier voor blz 89.
-------------------------------------------Vader:
Jan Hendrik 1791

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact