geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Dreumel

Hendrika van Rhijn

Hoofdpagina

Hendrika van Rhijn, 27-06-1823 te Dreumel

Geboorte Register 1823 Dreumel - arch gem. Beneden Leeuwen, akte 22
Hendrika is geboren op 05-07-1821 te Dreumel, dezes jaar ten één ure des morgens Dochter van Jan van Rhijn en Maria van Dijk.
Aangegeven door vade Jan, arbeider, 33 jr. Maria was 22 jr.
Getuigen: Derk van Dam, watermolenaar, 41 jr en Jan Crijne Smulders, landbouwer, 44 jr, beiden wonende te Dreumel.

geb hendrika1823
Geboorte akte Hendrika - archief Beneden Leeuwen, akte 16
Ondertrouw Register 1847 Nijmegen - Archief Nijmegen, folio 57 - akte 112
Op 17-12-1847 te Nijmegen:
"In persoon aangifte gedaan door Johannes Arts, bakkersknecht, 23 jr, wonende te Beek, verblijfhoudende te Nijmegen, ten eener
en
Hendrika van Rhijn, dienstmaagd, 24 jr, wonende te Nijmegen, ten andere zijde,
dat zij voornemens zijn met elkander een wettig huwelijk aantegaan".

Voor inzage kopie akte ondertrouw: klik hier.1e huwelijks afkondiging - archief Nijmegen - folio 73v - akte 290
Op zondag 19-12-1947, ten negen ure des morgens, doen publiceren, voor de eerste maal, dat bij ons aangifte gedaan is door:
Johannes Arts, bakkersknecht, 23 jr, wonende te Beek, verblijfhoudende te Nijmegen, zoon van Peter Arts, arbeider en Everdina Gochelman, wonende te Beek, ter eene zijde
en
Hendrika van Rhijn, dienstmaagd, 24 jr, wonende te Nijmegen, dochter van Jan van Rhijn, visser en Maria van Dijk, ter andere zijde.
Voor inzage kopie akte 1e huwelijks afkondiging: klik hier.2e huwelijks afkondiging te Nijmegen - archief Nijmegen - folio 74 - akte 292
Op zondag 26-12-1947, ten negen ure des morgens, doen publiceren, voor de tweede maal, dat bij ons aangifte gedaan is door:
Johannes Arts, bakkersknecht, 23 jr, wonende te Beek, verblijfhoudende te Nijmegen, zoon van Peter Arts, arbeider en Everdina Gochelman, wonende te Beek, ter eene zijde
en
Hendrika van Rhijn, dienstmaagd, 24 jr, wonende te Nijmegen, dochter van Jan van Rhijn, visser en Maria van Dijk, ter andere zijde.

Voor inzage kopie akte 2e huwelijks afkondiging: klik hier.

Huwelijks Register 1847 Nijmegen - Archief Nijmegen, folio 120v en 121 - akte 114 Getrouwd op 30-12-1847 te Nijmegen: Hendrika van Rhijn met Johannes Arts.
Hendrika was 24 jr, dienstmaagd, wonende te Nijmegen.
Meerderjarige dochter van Jan van Rhijn, visser en Maria van Dijk, wonende te Dreumel. Johannes was 23 jr, bakkersknecht, geboren op 10-01-1825 en wonende te Beek, verblijf houdende te Nijmegen.
Minderjarige zoon van Peter Arts, arbeider en Everdina Gochelman, wonende te Beek.
Getuigen: Lourent Peperzak, schoonmaker, 37 jr; Petrus van Spier, meester schoenmaker, 37 jr; Hendrik Lourens Hendriks, slijter in sterke dranken, 25 jr en Hendrik van Campen, schippersknecht, 23 jr; allen wonende te Nijmegen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.Kinderen:Johannes Arts 18-12-1847,Ubbergen
Wilhelmus Petrus Arts 05-12-1849,Nijmegen
Petrus wilhelmus Arts26-08-1851,Nijmegen
Maria Petronella Arts11-02-1854,Nijmegen
Bartholomeus Franciscus Arts18-04-1856,Nijmegen
Hendrikus Franciscus Arts19-07-1858,Nijmegen
Overlijdens register 1860 Nijmegen - Archief Nijmegen, folio 72 - akte 284 Hendrika is overleden op 27-06-1860 te Nijmegen , des avonds om elf uur, 37 jr, Achter de Hoofdwacht 29 te Nijmegen, geboren te Dreumel, laatstelijk gewoond hebbende te Nijmegen.
Echtgenoot van Johannes Arts, dochter van Jan van Rhijn en wijlen Maria van Dijk.
Aangegeven door Johannes Arts, bakker, 35 jr, wonende te Nijmegen, echtgenoot van de overledene en Lodewijk Jansen, schoenmaker, 26 jr, wonende te Nijmegen, die zich heeft opgegeven te zijn getuige van de dood van de overledene.ov hendrika1823
Overlijden Hendrika - archief Beneden Leeuwen-------------------------------------------Volgens het Certificaat van de Nationale Militie als bijlage bij de huwelijksakte was Johannes Arts 1 el en 605 strepen lang; aangezigt, ovaal; voorhoofd, hoog; oogen, blauw; neus, klein; mond, gewoon; kin, lang; haar en wenkbrauwen, bruin.

Voor inzage kopie Certificaat Nationale Militie: klik hier.
Vader:
Jan Hendrik 1791

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact