geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Hermanus van Rhijn

Hoofdpagina

Hermanus van Rhijn, 27-03-1910 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1910 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 28 - akte 108
Hermanus is geboren op 27-03-1910 te Katwijk aan Zee, in zijne woning des namiddags ten tien uur
Zoon van Dirk van Rhijn (1874) en Lijdia van Duijvenvoorde
Aangegeven op 29-03-1910 des namiddags ten half een uur door Dirk van Rhijn, 31 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Pieter Berkeij, 26 jr, arbeider en Govert Balthazar Werther, 41 jr, gemeenteontvanger; wonende beiden alhier

geb hermanus 1910
Geboorte akte Hermanus - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

1e Huw:

Huwelijks Register 1930 Katwijk - archief Katwijk, folio 12v - akte 22
Getrouwd op 13-02-1930 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het Huis der Gemeente Katwijk gecompareerd:
Hermanus van Rhijn met Mensje Varkevisser.
Hermanus was 19 jr, slager, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Dirk van Rhijn, 54 jr, los werkman, wonende te Katwijk en Aagje Remmelzwaal, overleden.
Mensje was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijkr, minderjarige dochter van Jeroen Varkevisser, 49 jr, bakker en Carolina Maria Schuitemaker, 47 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De vader des bruidegoms en de ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jacob Varkevisser,l 27 jr, bakker, broeder der bruid; Maarten van Rijn, 52 jr, arbeider, oom van den bruidegom, beiden wonende te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 27.3.'10 en 16-05-'09 (geb.data Hermanus en Mensje), beiden N.H., beiden ongeh., geen fam. en Haringstraat 1.2e Huw:

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Getrouwd op 20-04-1965 te Katwijk: Hermanus van Rhijn met Dirkje van Duijn.
Hermanus was 55 jr en Dirkje 37 jr.
Dirkje is geboren op 18-01-1928 en dochter van Cornelis van Duijn, zeevisser en Zeintje Verburg.

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Hermanus van Rhijn is overleden op 02-07-1990 te Katwijk, 80 jr.

Mensje Varkevisser is overleden op 19-05-1964 te Katwijk, 55 jr.

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 65
Hermanus woont hier bij zijn ouders op Louwerstraat 27 en Burgerdijkstraat 2a.

Voor inzage kopie folio 65: klik hier.


Gezinskaart Katwijk vader Dirk van Rhijn- archief Katwijk
Hermanus van Rhijn woonde hier met zijn gezin op Burgersdijkstraat 2a, Haringstraat 1 boven en Ligusterstraat 1 boven.
Hermanus is met zijn ouders overgenomen van VI - 65 (deel 6, folio 65).
Op de achterkant is op zijn regel 3 nog vermeld: "naar (eigen) gezinskaart".

Voor inzage kopie gezinskaart vader Dirk van Rhijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Hermanus van Rhijn woonde hier met zijn gezin op: Haringstraat 1, Secr. Varkevisserstraat 55 en Ligusterstraat 1.
Hermanus was hier van beroep slager en overgenomen van gezinskaart van zijn ouers: D. v. Rhijn - v. Duijvenvoorde.
Op de achterkant is nog de vermelding: B.D. (= buitengewoon dienstplichtig).
Mensje Varkevisser is geboren op 16-05-1909 te Katwijk en overgenomen van de gezinskaart van haar ouders: Jer. Varkevisser - Schuitemaker.
Hermanus en Mensje zijn getrouwd op 13-02-1930 te Katwijk.
Later zijn hun ouders hier bijgeschreven: Dirk van Rhijn en Lijdia van Duijvenvoorde voor Hermanus; Jeroen Varkevisser en Caronlina Maria Schuitemaker voor Mensje.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Van Dick Verloop uit IJsselmuiden ontving ik de onderstaande krantenberichten inzake de slagerij van Hermanus van Rhijn. Zijn grootvader Johannes Verloop heeft als aannemer deze slagerij in opdracht van Hermanus van Rhijn in 1929 gebouwd/ingericht.
In het 2e bericht is het niet bekend in welk jaar deze wensen geuit zijn.

div1 hermanus 1910 div1 hermanus 1910
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Dirk 1874

Kinderen:

Lijdia Carolina 1933

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact