geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 26-08-1898 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1898 Katwijk - archief Katwijk, folio 44v - akte 174
Jacob is geboren op 26-08-1898 te Katwijk aan Zee, In zijne woning des namiddags ten half elf uur.
Zoon van Gerrit van Rijn (1872)en Jacoba van Rijn.
Aangegeven op 27-08-1898 des namiddags ten half een uur door vader Gerrit van Rijn, 25 jr, karreman, wonende te Katwijk aan de Zee.
Getuigen: Jacob van Rijn, 63 jr, landbouwer en Jan Willem Kobus, 31 jr, ambtenaar ter secretarie, wonende beiden alhier.

geb jacob 1898
Geboorte akte Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1923 Katwijk - archief Katwijk, folio 38 - akte 73
Getrouwd op 20-09-1923 te Katwijk, in het huis Van de gemeente Katwijk verschenen:
Jacob van Rijn met Arendje Remmelzwaal.
Jacob was 25 jr, zeilmaker, geboren en wonende Katwijk, meerderjarige zoon van Gerrit van Rijn, 50 jr, karreman en Jacoba van Rijn, 48 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Arendje was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Willem Remmelzwaal, 62 jr, karreman, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Arendje van Dijk, overleden.
Getuigen: Cornelis Remmelzwaal, 38 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, broeder der bruid en Jacobus van Rijn, 23 jr, arbeider, woende te Katwijk, broeder des bruidegoms.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1942 Leiden - archief Leiden, folio 208 - akte 826
Jacob van Rijn is overleden op 02-10-1942 te Leiden, des namiddags te kwart voor negen uur.
Jacob was 44 jr, boter- en kaashandelaar, geboren en wone3nde te Katwijk, gehuwd met Arendje Remmelzwaal en van beroep boter en kaashandelaar, zoon van Gerrit van Rijn, aardappelhandelaar en Jacoba van Rijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Aangegeven op 05-10-1942 door Arie Frans Zwart, 37 jr, bediende, wonende te Leiden.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 26.8.98 (=geb dat Jacob), N.H. (= Ned.Herv.) en Baljuwwstraat 16 E.

ov jacob 1898
akte van overlijden van Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museuminschrijving in het Register van Overlijden 1842 van Katwijk op 04-10-1942
Voor extract:
Heden vier october negentienhonderd twee en veertig, mij, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk: ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op twee october, des namiddags te kwart voor neggen uur, te Leiden is overleden: mJacob van Rijn, boter en kaashandelaar, gehuwd met Arendje Remmelzwaal, oud vier en veertig jaren, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Gerrit van Rijn, aardappelhandelaar en van Jacoba van Rijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Waarvan akte,
Meerbos.

ov in jacob 1898
Inschrijving overlijdens akte Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 6 - folio 72
Jacob van Rijn woont hier bij zijn ouders op Louwestraat 36 en 49.
Jacob is hier van beroep zeilmaker.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 72: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Gerrit van Rijn - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Louwestraat 49 en is met zijn ouders overgenomen van VI Z 72 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 72).
Jacob is hier van beroep zeilmaker en is overgeschreven naar eigen gezinskaart (Zee).

Voor inzage kopie gezinskaart vader Gerrit: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn vrouw Arendje Remmelzwaal op: Jan Tooropstraat 24 achter/inw, Baljuwstraat 16, Louwestraat 16, Baljuwstraat 16, Louwestraat 16 en Baljuwstraat 16.
Jacob is hier van beroep zeilmaker en met de aantekening G.D. (= gewoon dienstplichtig).
Jacob is overgenomen van gezinskaart G. v. Rijn-v. Rijn (Zee) en Arendje van gezinskaart W. Remmelzwaal-v. Dijk (Zee).
Arendje Remmelzwaal is geboren op 03-05-1899 te Katwijk.
Er zijn hier geen kinderen vermeld.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gerrit 1872

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact