geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 06-04-1903 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1903 Katwijk - archief Katwijk, folio 24v - akte 94
Jacob is geboren op 06-04-1903 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten negen uur.
Zoon van Jacob van Rijn (1873) en Hendrika Versteegt
Aangegeven op 06-04-1903 des namiddags ten drie uur door Emmelina de Lange, 31 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jacob van Rijn, schipper, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus, 36 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 28 jr, bode; wonende beiden alhier.

geb Jacob 1903
Geboorte akte van Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1902 Katwijk - folio 39v - akte 76
Getrouwd op 27-09-1933 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Jacob van Rijn met Aaltje Oenema
Jacob was 30 jr, schipper, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, 59 jr lschipper en Hendrika Versteegt, 57 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Aaltje was 27 jr, zonder beroep, geboren te Lemsterland en wonende te Katwijk, onlangs te Warmond meerderjarige dochter van Feike Oenema, 57 jr, melkrijder en Akke Siersma, 53 jr, zonder beroep, beiden wonende te Sloten.
De ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Foppe Harmen Oenema, 25 jr, melkcontroleur, wonende te Oldeboorn, broeder van de bruid en Pieter Jasperse, 31 jr, drukker, wonende te Leiden, zwager van den bruidegom.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 6.4.'03 en 21.10.'05 (resp geb.dat. Jacob en Aaltje), beiden N.H. (Ned. Herv.), beiden ongeh., geen fam., R. v. Limburgstraat 13.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jacob van Rijn is overleden op 07-03-1970 te Katwijk 66 jr.

Aaltje Oenema is overleden op 02-12-1986 te Katwijk, 81 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 30
Jacob woont hier bij zijn ouders op Zuidstraat W 15 en 51.
Jacob is hier van beroep schipper met het kenmerk O (= ondergeschikt) ( nu werknemer)

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 30: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jacob (1873) van Rijn - archief Katwijk
Jacob woonde hier bij zijn ouders op Zuidstraat 51 en was met zijn ouders overgenomen van VI Z 30 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 30).
Jacob was hier Van beroep: schippper en werd overgeschreven naar eigen gezinskaart.

Voor inzage kopie gezinskaart, vader Jacob: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob woonde hier met zijn gezin op R. v. Limburgstraat 13 en Boorsmastraat 18.
Jacob was hier van beroep schipper en kwam van gezinskaart J. v. Rijn en H. Versteegt.
Op zijn regel heeft hij de vermelding B.D. (buitengewoon dienstplichtig).
Aaltje Oenema is geboren op 21-10-1905 te Lemsterland en kwam op 04-09-1933 van Warmond, Heerenweg R 103.
Jacob en Aaltje zijn getrouwd op 2709-1933 en hun ouders zijn hier ook later vermeld: resp. Jacob van Rijn en Herdrika Versteegt van Jacob en Feike Oenema en Akke Siersma van Aaltje.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
jacob 1873 div2 jacob 1873 div2 jacob 1873 div2 jacob 1873 div3
Jacob 1903 - v.l.n.r. van jong naar ouder.---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1873

Kinderen:

Jacob 1934

Feike 1936

Hendrika 1942

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact

jacob 1903 div5
Jacob van Rijn - 1903