geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 03-03-1904 te Katwijk aan Zee

Geboorte Regiser 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 17 - akte 63
Jacob is geboren op 03-03-1904 te Katwijk aan Zee, In haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten half negen uur.
Zoon van Arie van Rijn (1878) en Maartje Jonker.
Aangegeven op 04-03-1904 des namiddags ten half vier uur door vader Emmelina de Lange, 32 jr, wonende te Katwijk aan Zee.
Arie van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus, 36 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 29 jr, bode; wonende beiden alhier

geb jacob 1904
Geboorte akte van Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Regiser 1928 Katwijk - archief Katwijk, folio 4 - akte 6
Getrouwd op 17-01-1928 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Jacob van Rijn met Juliana Catharina de Lange.
Jacob was 23 jr, los arbeider, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige zoon van Arie van Rijn, 49 jr, los arbeider en Maartje Jonker, 46 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Juliana Catharina was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Arie de Lange, 63 jr, opperman en Dirkje van Duijn, 67 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk. De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijkte verleenen.
Getuigen: Cornelis Parlevliet, 36 jr, stalhouder en Jan Hendrik van Neerbos, 32 jr, ambtenaar ter secretarie; beiden wonende te Katwijk en geen familie van partijen.

Later is hier in de kantlijn nog genoteerd: 3.3.'04 en 19.8.'04 (resp. geb.dat. van Jacob en Juliana) beiden N.H. (= Ned. Herv.) beiden ongeh., geen fam., Romeinenstraat 5 inw.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


volgens info Werkgroep genealogie Katwijks Museum
Jacob van Rijn is overleden op 08-02-1963 te Katwijk, 58 jr.

Juliana Catharina de Lange is overleden op 03-02-1980 te Katwijk, 75 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 87
Jacob woont hier bij zijn ouders op Zuidstraat 45 en Hessenstraat 34.

Voor inzage kopie folio 87: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Arie van Rijn - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier bij zijn ouders op: Hessenstraat 34.
Jacob is hier met zijn ouders overgenomen van VI Z 87 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 87).

Voor inzage gezinskaar vader Arie van Rijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Romeinenstraat 5 inw., Zuidstraat 14, E.O. Borgerstraat 30, Sluisweg 93 en 12.
Jacob was hier van beroep arbeider, een had hier een indicatie G.D. (= gewoon dienstplichtig) en is overgenomen van gezinskaart A. v. Rijn-Jonker.
Juliana Catharina de Lange is geboren op 19-08-1904 te Katwijk en is overgenomen van gezinskaart A. de Lange-v. Duijn.
Jacob en Juliana zijn getrouw op 17-01-1928 te Katwijk.
Later zijn hun ouders nog hier vermeld: Arie van Rijn en Maartje Jonker voor Jacob; Arie de Lange en Dirkje van Duijn voor Juliana.

Voor inzage eigen gezinskaar: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1878

Kinderen:

Arie 1929

Dirk 1935

Jacob 1937

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact