geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 01-07-1909 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1909 Katwijk - archief Katwijk, folio 42 - folio 163
Jacob is geboren op 01-07-1909 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten half tien uur.
Zoon van Martinus van Rijn (1878) en Jannetje van der Plas.
Aangegeven op 02-07-1909 des middags ten twaalf ure door Emmelina de Lange. 38 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Martinus van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Cornelis Schuilwerve, 21 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 34 jr, gemeente bode; wonende beiden alhier.

geb jacob 1909
Geboorte akte van Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

volgens inschrijving overlijdensregister 1917 Katwijk, folio 25 - akte 95
Jacob van Rijn is overleden op 25-07-1917 te Leiden, des namiddags ten half acht ure.
Jacob van Rijn was 8 jr, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Martinus van Rijn, schipper en Janneteje van der Plas.


volgens inschrijving overlijdensregister Katwijk, folio 25 - akte 95
Het overlijden van Jacob van Rijn is hier op 31-07-1917 ingeschreven in het Overlijdens Register van Katwijk.
Voor extract:
In het jaar een duizend negen honderd en zeventien, den een en dertigsten der maand juli des voormiddags ten elf uur, is door ons, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract, ambtshalve afgegeven ingevolge art. 50 van het Burgelijk Weteboek. Vrij van zegel volgens Kon. Besluit d.d. 30 december 1844, nr. 66, provincie Zuid Holland gemeente Leiden. In het jaar negentienhonderdzeventien den vijfentwintigsten juli, des namiddags ten half acht ure is overleden: Jacob van Rijn, oud acht jaren, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Martinus van Rijn, schipper en Jannetje van der Plas, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk. Voor eensluitend uittreksel: Leiden den 30 juli 1917 den ambtenaar van den burgelijke stand geteekend van Driessen.
Goedgekeurd de doorhaling van 53 gedrukte woorden in deze akte.
Varkevisser.

ov jacob 1909io
Overlijdens inschrijving Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 32
Jacob van Rijn woonde hier bij haar ouders o.a. op Zuidstraat 45 n, Scheveningschestraat 24, Swanenburgstraat 14, 1e W. Taalstraat 7, 1e W. Taalstraat 7 achter en 3e Kaastraat 15 inw.
Jacob woonde hier tot zijn overlijden op 25-07-1917 te Leiden.

Voor inzage kopie folio 32: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Martinus 1878

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact