gebouw Leiden sw Leiden Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 13-03-1932 te Leiden

Volgens Gezinskaart vader Jacob van Rijn - archief Katwijk
Jacob is geboren op 13-03-1932 te Leiden.
Zoon van Jacob van Rijn (1890) en Kaatje Tavenier

Overlijdens Register 1943 Leiden - archief Leiden, folio 68 - akte 266
Jacob van Rijn is overleden op 15-03-1943 te Leiden, te twintig uur, dertig minuten.
Jacob was 11 jr, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Jacob van Rijn, postbeambte en Kaatje Tavenier, zonder beroep; beiden wonende te Katwijk.
Aangegeven op 16-03-1943 te Leiden door Carel Hendrik Wijkmans, 40 jr, portier, wonende te Leiden.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 13.3.32 (=geb.dat.), N.H. (= Ned. Herv.), Friezenstraat 21.

ov jacob 1932
Akte van overlijden Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museuminschrijving Overlijdens Register 1943 Katwijk, akte 43
Voor extract:
Heden zeventie maart negentienhonderd drie en veertig, mij, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op vijftien maart dezes jaars te twintig uur, dertig minuten te Leiden is overleden: Jacob van Rijn, oud elf jaren, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Jacob van Rijn, postbeambte en Kaatje Tavenier, zonder beroep; beiden wonende te Katwijk.

ov jacob 1932
Inschrijving overlijden Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Gezinskaart Katwijk, vader Jacob van Rijn - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier bij zijn ouders op 1e Kanaalstraat 21.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1890

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact