geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacoba van Rijn

Hoofdpagina

Jacoba van Rijn, 22-11-1876 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1876 Katwijk - archief Katwijk, folio 54 (en laatste blad) - akte 212
Jacoba is geboren op 22-11-1876 te Katwijk aan Zee, aldaar des morgens ten zeven uur.
Dochter van Klaas van Rijn (1839) en Wilhelmina Ouwehand.
Aangegeven op 22-11-1876 des namiddags ten een ure door vader Klaas van Rijn, 37 jr, karreman , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis van Delft, 29 jr, landbouwer en Nicolaas van der Gugten, 38 jr, landbouwer; wonende beiden in deze gemeente.


geb jacoba 1876
Geboorte akte Jacoba - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1902 - archief Katwijk, akte 42
Getrouwd op 31-07-1902 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd;
Jacoba van Rijn en Arie van Rijn.
Jacoba was 25 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige dochter van Klaas van Rijn, voerman en Wilhelmina Ouwehand, zonder beroep, beide wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Arie was 24 jr, metselaar, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Cornelis van Rijn, arbeider en Jannetje Ouwehand, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Antonie Schippers, 24 jr, timmerman, zijnde geen familie van partijen; Jacob van Dijk, 30 jr, karreman, zwager der bruid; Leendert van Rijn, 35 jr,arbeider, broeder der bruid en Cornelis aan de Wiel, 33 jr, kuiper, zwager der bruid; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Kinderen:Jacob van Rijn 11-05-1903, Katwijk aan Zee
Wilhelmina van Rijn 26-11-1904, Katwijk aan Zee
Jannetje van Rijn 20-03-1907, Katwijk aan Zee
Nicolaas van Rijn 02-10-1911, Katwijk aan Zee
Cornelia van Rijn 23-12-1917, Katwijk aan Zee
Jacoba van Rijn 28-01-1920, Katwijk aan Zee

Overlijdens register 1930 Katwijk - archief Katwijk, folio 27 - akte 104
Jacoba is overleden op 23-10-1930 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten elf uur in het huis Binnensluis 2
Jacoba was 53 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoote van den eersten aangever, dochter van Klaas van Rijn en Wilhelmina Ouwehand, beiden overleden.
Aangegeven op 25-10-1930 door Arie van Rijn, 52 jr, metselaar, wonende te Katwijk, echtgenoot van de overledene en Jacob van Rijn, 27 jr, landarbeider, wonende te Katwijk, zoon van de overledene.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 22-11-'76 (geb.dat.), N.H. (Ned. Herv.), niets nagelaten, minderjarige kinederen en huw. 31-07-'02.

ov jacoba 1876
Akte van overlijden Jacoba - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bevolkings Register Katwijk 1862-1880 - deel 4, folio 218
Jacoba woont hier bij haar ouders op wijk 4 no 362.

Voor inzage kopie folio 218: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 6, folio 80
Jacoba woont hier bij haar ouders op wijk E no 32 en Zuidstraat 11.
Aantekening in kolom 20: "zie fol. 63".

Voor inzage kopie folio 80: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 6, folio 63

Jacoba woonde hier met haar gezin in de Louwestraat 18c en Binnensluis 2.
Haar echtgenoot Arie van Rijn, geboren op 03-11-1877 te Katwijk, was hier van beroep metselaar.
Arie staat op deze pagina eerst als zoon van het gezin van zijn vader Cornelis van Rijn (geb. 24-02-1844 te Katwijk) genoteerd. Jacoba komt van folio 80.

Voor inzage kopie folio 63: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Klaas 1839

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact