geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacoba van Rijn

Hoofdpagina

Jacoba van Rijn, 07-09-1907 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1907 Katwijk - archief Katwijk, folio 60v - akte 235
Jacoba is geboren op 07-09-1907 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten negen uur.
Dochter van IJsbrand van Rijn (1873) en Jacoba van Rijn.
Aangegeven op 07-09-1907 des voormiddags ten half twaalf uur door Emmelina de Lange, 36 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
IJsbrand van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Buisert van der Plas, 29 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 32 jr, bode; wonende beiden alhier.

geb jacoba 1907
Geboorte akte van Jacoba - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Regiser 1927 Katwijk - archief Katwijk, folio 45v - akte 88
Getrouwd op 15-11-1927 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Jacoba van Rijn en Arie van Beelen.
Jacoba was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van IJsbrand van Rijn, 54 jr, en Jacoba van Rijn, 52 jr; beiden zonder beroep en wonende te Katwijk.
Arie was 20 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Arie van Beelen, overleden en Elisabeth Plug, zonder beroep, wonende te Katwijk.
De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen, terwijl de moeder des bruidegoms hare toestemming verleende bij acte, verleden voor den ambtenaar van den burgelijke stand dezer gemeente, den achtsten november dezes jaar.
Getuigen: Willem Lagemaat, 60 jr, gemeentebode en Jan Hendrik van Neerbos, 32 jr, ambtenaar ter secretarie; wonende beidewn te Katwijk aan den Rijn en geen familie der partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jacoba van Rijn is overleden op 31-07-1992, 84 jr.

Arie van Beelen is overleden op 02-03-1975 te Leiden, 68 jr en begraven te Katwijk.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 84
Jacoba woont hier bij haar ouders op Sluisweg 8, Hoogstraat 3a, P. Krugerstraat 9 en Sluisweg 66.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 84: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader IJsbrand van Rijn - archief Katwijk
Jacoba van Rijn woont hier bij haar ouders op Sluisweg 66, is met haar ouders overgenomen van VI Z 84 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 84).
Jacoba wordt overgeschreven naar gezinskaart Zee, A.v. Beelen.

Voor inzage kopie gezinskaart vader IJsbrand - Katwijk: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijka Museum
De vader van Arie (Arie van Beelen) was in leven van beroep visser.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
IJsbrand 1873

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact