geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacoba van Rijn

Hoofdpagina

Jacoba van Rijn, 17-05-1916 te Katwijk

Geboorte - Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk - deel 6, folio 67
Jacoba is geboren op 17-05-1916 te Katwijk.
Dochter van Cornelis van Rijn en Wilhelmina Krijgsman.

Huwelijks Register 1935 Katwijk - archief Katwijk, folio 47 - akte 92
Getrouwd op 02-10-1935 te Katwijk, in het huis van de gemeente Katwijk verschenen:
Jacoba was 189 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Cornelis van Rijn, 53 jr, vischkoopman en Wilhelmina Krijgsman, 48 jr, zonder beroep beiden wonende te Katwijk.
Willem was 25 jr, chauffeur, geboren en wonende Katwijk, meerderjarige zoon van Maarten van Duijvenvoorde, 51 jr, landarbeider en Geertje van Dijk, 49 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk. De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Uldrik Balkenende, 26 jr, monteur en Dirk Adrianus Burggraaff, 43 jr, rijwielhandelaar; wonende beiden te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 9-3-'09 en 23-1-14 (geb.dat. resp. Harmen en Dirkje), beiden N.H. (= Ned. Herv.), beiden ongehuwd, geen fam., Te Brittenstraat 5.

Voor kopie trouwakte:, klik hier.

Overlijden - Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jacoba van Rijn is overleden op 19-06-2000 te Katwijk, Huize Salem, 84 jr en begraven op 22-06-2000 te Katwijk, Duinrust aan de Parklaan om ca 11.30 uur.

Willem van Duijvenvoorde is overleden op 02-03-1993 te Katwijk, 83 jr

Bevolkings Register 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 6, folio 67
Jacoba van Rijn woonde hier bij haar ouders op J. Tooropstraat 37 en Ten Brittenstraat 37.

Voor inzage kopie folio 67: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Cornelis van Rijn - archief Katwijk
Jacoba van Rijn woonde hier bij haar ouders op Ten Brittestraat 37 en/of 5.
Jacoba was met haar ouders overgenomen van VI - 67 (deel 6, Katwijk aan Zee, folio 67).
Jacoba is hier overgeschreven naar gezinskaart W. van Duijvenvoode.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1882

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact