gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacobus van Rijn

Hoofdpagina

Jacobus van Rijn, 16-10-1859 te Katwijk aan Zee





Geboorte Register 1859 Katwijk - archief Katwijk, folio 41v - akte 162.
Jacobus is geboren op 16-10-1859 te Katwijk aan Zee, des nachts ten een ure.
Zoon van Jan van Rhijn en Leuntje Kruijt.
Aangegeven op 17-10-1859 des namiddags ten half een ure door vader Jan, 34 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jacob Barnhoorn, 50 jr, voerman en Krijn Haasnoot, 50 jr, kapitein; wonende beide in deze gemeente.
Vader Jan tekent ook van Rhijn met een h.

geb jacobus 1859
geboorte akte Jacobus - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum





Huwelijks Register 1885 Katwijk - archief Katwijk, akte 38
Getrouwd op 22-12-1885 te Katwijk, des middags ten half een uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacobus van Rhijn met Petronella Bloot
Jacobus was 26 jr, voerman, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn (ook wel geschreven van Rijn), overleden en Leuntje Kruijt, zonder beroep, wonende als voren, hierbij tegenwoordig en gevende hare toestemming tot dit huwelijk.
Petronella was 27 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Reijn Bloot, overleden en Jaapje Ouwehand, zonder beroep, wonende als voren, hierbij tegenwoordig en gevende hare toestemming tot dit huwelijk.
Voorts verklaarde de bruid: "onder prestatie van den bij de wet gevorderden eed, dat zij geen overlijdensacte van haar vader kan overleggen, noch een acte van bekendheid, zijnde hij veertien jaar geleden op zee verongelukte".
Getuigen: Huig van der Meij, voerman, 49 jr, stiefvader van den bruidegom; Jacob van Rhijn, arbeider, 28 jr, broeder van den bruidegom; Maarten van Rhijn, karreman, 32 jr, zwager des bruidegoms en Johannes van de Wiel, winkelier, 36 jr, oom van der bruid, allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.





Overlijdens Register 1939 Katwijk - archief Katwijk, folio 12 - akte 66
Jacobus is overleden op 01-07-1939 te Katwijk aan Zee, des namiddags tgen half drie uur te Katwijk.
Jacobus van Rhijn was 79 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Petronella Bloot, zoon van Jan van Rhijn en Leuntje Kruijt, beiden overleden.
Aangegeven op 03-07-1939 door Maarten Floris Schaap, 74 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk.

ov jacobus 1859
overlijdens akte Jacobus - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genalogie Katwijks Museum
Petronella is overleden op 20-05-1922 te Katwijk, 63 jr.





Volgens huwelijks akte (30-12-1885) van broer Johannes (1861) was hij als getuige winkelier te Scheveningen.



Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk aan Zee - folio 202 ( 152 is doorgestreept)
Jacobus van Rhijn woont hier bij zijn ouders, na overlijden vader bij zijn moeder en stiefvader, op wijk 6 no 695 en gaat met hen mee naar folio 196.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 202: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 I-N Katwijk aan Zee - folio 196
Jacobus staat hier ingeschreven bij zijn moeder Leuntje Kruijt en zijn stiefvader Huig van der Meij. Er is geen huisnummer vermeld.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 196: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 4 K-N Katwijk aan Zee - folio 129
Jacobus woont hier bij zijn moeder Leuntje Kruijt en zijn stiefvader Huig van der Meij op wijk D no 34 en Baljuwstraat 4. Aantekening in kolom 20: "overgebracht deel 6 folio 29".
Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 129: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 - deel 6 P-Z - Katwijk aan Zee - folio 29
Jacobus woont hier met zijn vrouw Petronella Bloot op C 16 en Voorstraat 51.
Jacobus was hier eerst voerman en later melkverkooper.
Volgens kolom 20: Jacobus overgenomen van deel 4 folio 129 en Petronella overgenomen van deel 1 folio 99.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 29: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacobus van Rijn woonde hier met zijn vrouw op voorstraat 53 en was met zijn vrouw overgenomen van VI Z 29 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 29).
Jacobus was hier van beroep melkverkooper en woonde hier tot zij overlijden op 01-07-1939.
Petronella bloot was geboren op 26-11-1858 te Katwijk en woonde hier tot haar overlijden op 20-05-1922.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.




---------------------------------------------------




Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1824

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact