geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacobus van Rijn

Hoofdpagina

Jacobus van Rijn, 09-01-1938 te Katwijk

volgens info Gezinskaart Katwijk, vader Jacobus van Rijn
Jacobus is geboren op 09-01-1938 te Katwijk.
Zoon van Jacobus van Rijn (1900) en Catharina de Haas.

Overlijdens Register 1938 Leiden - archief Leiden, folio 11 - akte 37
Jacobus Dirk van Rijn is overleden op 12-01-1938 te Leiden, des voormiddags ten kwart voor acht ure. Jacobus was 3 dgn, geboren te Leiden en wonende te Katwijk, zoon van Jacobus van Rijn, loswerkman en Catharina de Haas, zonder beroep; beiden wonende te Katwijk.
Aangegeven door Arie Frans Zwart, 32 jr, bediende, wonende te Leiden.

ov jacobus 1938
akte van overlijden Jacobus - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museuminschrijving in het Register van Overlijden 1842 van Katwijk, akte 9
Voor extract:
Heden veertien januari negentienhonderd acht en dertig, mij, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk: ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op twaalf januari dezes jaars, des voormiddags te kwart voor acht uur, te Leiden is overleden: Jacobus Dirk van Rijn, oud drie dagen, geboern te Leiden en wonende te Katwijk, zoon van Jacobus van Rijnlosarbeider en Catharina de Haas, zonder beroep beiden wonende te Katwijk.
Waarvan akte,

In de kantlijn is later bijgeschreven: 9.1.'38 (geb. dat. Jacobus dirk); N.H. (= Ned, Herv.); Adrianastr 3.

ov jacobus 1938
inschrijving akte van overlijden Jacobus - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Gezinskaart Katwijk, Jacobus van Rijn - archief Katwijk
Jacobus Dirk van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Baljuwstraat 36 en/of Adrianastraat 3, tot zijn overlijden op 12-01-1938.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacobus 1900

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact