geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Voorvaders

Jan Cornelisz van Rijn

Hoofdpagina

Jan Cornelisz van Rijn, rond 1699 te Katwijk op Zee

Jan Cornelisz is geboren/gedoopt rond 1699. Volgens de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero.
Doopbewijs nog niet gevonden
Dochter van Cnelis Janse van Rijn en Maertie Klaas.

Ondertrouw DTB Katwijk via gahetna.nl (Nationaal Archief) - beide Katwijken en Het Zand - gerecht 13.1-14 AV Ondertrouw en trouwboeken 1720-1811. // 13.1 1720-1794 scan 21
Voor extract: "Heden 25 julij anno 1727 compareerde ter secretarie Jan van Rijn, jongeman, oud omtrent 28 jaren, gebooren en wonende te Catwijk aan Zee en de Marijtie Leendertd Ruijgrock, jongedochter oud omtrent 24 jaren, gebooren te Wassenaar, doch wonende te Catwijk aan Zee, geassisteerd met haar vader ( of zwager) Leendert Jansz Ruijgrock, versogten 3 huwelijkse proclomatien om in den h: egten staat bevestigd te worden."

otr jan 1699
Ondertrouw akte gerecht Katwijk - archief Katwijk


Volgens de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero. Getrouwd (prot.getr.) op 10-08-1727 te Katwijk aan Zee: Jan Cornelisz van Rijn met Maria Leendersdr Ruijgrok.


Doop DTB Voorschoten - archief Wassenaar deel 6 folio 63
Gedoopt op 03-04-1704 te Voorschoten: Maria.
Dochter van: Leendert Jans en Crijnkie Jans.
Getuigen: Marten Jans en Maria Cornelis.


---------------------------------------------------


Jan van Rhijn was met zijn zus Adriana (1684), hier als Ariaentie. van Rhijn (met opmerk "loco Ariaentie Hoftuijn), op 24-10-1728 doopgetuige van Joannes Santvliet, dochter van Jacob Aertsz Santvliet en zus Dirkie (Theodora - 1689) Cornelisz van Rhijn.---------------------------------------------------De controverse tussen Katwijk en Dreumel

Jan van Rijn wordt genoemd in de huwelijksakte van zijn kleinzoon Jan Hendrik van Rijn (ged. 16-02-1791 te Dreumel ). Volgens een bijlage bij deze akte was, volgens een extract afgegeven door de Gemeente Katwijk, Jan van Rhijn begraven op 08-12-1760 te Katwijk. Hier werd zijn vrouw, eveneens volgens een extract door de Gemeente Katwijk, begraven te Katwijk op 09-12-1754, Maartje Klaasje van Kuijeren genoemd.
Beide begraaf inschrijvingen zijn ook gevonden in de gaarders register van Katwijk. Wel wordt er nog verschillend gedacht over de inschrijving van 09-12-1754, of het hier de vrouw Maarje Klaasje van Kuijeren of de man Maerte Klaasse van Kuijeren betreft.

begr jan 1699 begr vr jan 1699


begraven Maartje Klaesje van Kuijeren 1754 begraven Jan van Rijn 1760 Inschrijvingen DTB, Gaarder Register - archief Katwijk

Van Maria Ruijgrock naar Maartje Klaasje van Kuijeren als vrouw van Jan van Rijn is nog een steeds mysterie.

In het jaar 1727, waarin Jan van Rijn trouwde met Maria Leendersdr Ruijgrok, moet Jan van Rijn reeds deze Maartje Klaasje van Kuijeren al gekend hebben.
Op 20-04-1727 was hij als Jan Corn van Rijn en zij als Maertie Klaes van Kuijeren doopgetuigen bij de doop van Joannes Santvliet, gedoopt te Oegstgeest en geboren te Valkenburg, zoon van Jacob Ariese Santvliet en Dirkie Corn van Rijn.
Dirkie (Theodora 1689) is een zus van Jan.---------------------------------------------------Katwijk Gaarder Reg. 1738-1762, archief Katwijk, blz 58
Marijtje Leenderdr Ruijgrok is begraven op 28-01-1749 te Katwijk.
Er is voor haar begraven fl 3,-- betaald.

begr Maria Ruijgrok
DTB Begraven Maria Ruijgrock - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumVoorpagina voorvaders

Vader:
Cnelis Jansz 1659

Kinderen:

Cornelius 1728

Leonardus 1731

Maria 1731

Cornelius 1733

Henricus 1735

Maria 1736

Cornelius 1739

Quirina 1744

Krijntie 1748

-----

Index op naam of geboortedatum voorvaders

Schematisch overzicht voorvaders

Contact