geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jannetje van Rijn

Hoofdpagina

Jannetje van Rijn, 15-01-1853 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1853 Katwijk - archief Katwijk, folio 2v - akte 5
Jannetje is geboren op 15-01-1853 te Katwijk aan Zee, des avonds ten acht ure.
Dochter van Jacob van Rijn (1817) en Rachel de Groot.
Aangegeven op 17-01-1853 des middags ten twaalf ure door vader Jacob, 36 jr, karreman , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan van Rijn, 28 jr, voerman en Engelbregt Oranje, 35 jr, bode; wonende beiden in deze gemeente.

geb jannetje 1853
Geboorte akte Jannetje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1873 Katwijk - archief Katwijk, folio 2e blad suppl. - akte 47
Getrouwd op 30-10-1873 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd;
Jannetje van Rijn en Gijsbert Haasnoot.
Jannetje was 20 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, den 15-01-1853, minderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Rachel de Groot, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Gijsbert was 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 26-02-1846, meerderjarige zoon van Paulus Haasnoot, overleden en Jaapje van der Boon, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Arie van Rijn, 54 jr, karreman, oom; Jacob van Rijn, 25 jr, karreman, broeder der bruid; Huibert Kuijk, 45 jr, arbeider, neef des bruidegoms en Floris Varkevisser, 31 jr, voerman; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Jacoba Haasnoot 27-06-1874, Katwijk
Jacob Haasnoot 19-02-1876, Katwijk
Jacoba Haasnoot 24-07-1877, Katwijk
Paulus Haasnoot 04-09-1880, Katwijk
Arie Haasnoot 09-09-1881, Katwijk
Gijsbert Haasnoot 11-01-1883, Katwijk
Gijsbert Haasnoot 12-05-1884, Katwijk
Wimpje Haasnoot 30-01-1887, Katwijk
Jan Haasnoot 18-02-1889, Katwijk
Jannetje Haasnoot 07-05-1892, Katwijk

Overlijdens Register 1915 Leiden - archief Leiden, akte 945
Jannetje is overleden op 28-12-1915 te Leiden, des namiddags zeven uren.
Jannetje van Rijn was 62 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Gijsbert Haasnoot, dochter van Jacob van Rijn en Rachel de Groot, beiden overleden.
Aangegeven op 29-12-1915 door Cornelis van rhee, behuwdzoon van de overledene, wonende te Katwijk aan Zee en Stephanus Johannes Prot, 42 jr, loopknecht, wonende te Leiden

ov jannetje 1853
Overlijdens akte Jannetje - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumInschrijven Overlijdens Register 1915 Katwijk - archief Katwijk, folio 34, akte 131
Voor Extract:
In het jaar een duizend negen honderd en vijftien, den een en dertigsten der maand december des namiidags ten drie uur is door ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract ambtshalve afgegeven ingevolge art 50 van het burgelijk Wetboek, vrij van zegel volgens Kon. Besluit d.d. 30 decewmber 1844 no 66, provincie Zuid Holland gemeente Leiden, Uittreksel uit het register van overlijdens akten der gemeente Leiden. In het jaar negentienhonderdvijftien, den achtentwintigsten december des namiddags zeven uren is overleden Jannetje van Rhijn , oud twee en zestig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Gijsbert Haasnoot, dochter van Jacob van Rijn en van Rachel de Groot, beiden overleden. Voor eensluidende uittreksel Leiden den 31 december 1915. De abtenaar van den Burgelijke Stand (geteekend) van Driesten.
Goedgekeurd de doorhaling van drie en vijftig gedrukte woorden in deze akte.

ov inschr. jannetje 1853
Overlijdens inschrijving Jannetje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 33
Jannetje woont hier bij haar ouders op wijk 7 huis 762.

Voor inzage kopie folio 33: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 211
Jannetje woont hier bij haar ouders op wijk 7 huis 762.
In kolom 20 staat vermeld: "overgebracht naar fol. 72 d. 2".

Voor inzage kopie folio 211: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 2 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 72
Jannetje woont hier met haar gezin op wijk 7 no 834.
Haar echtgenoot Gijsbert Haasnoot is hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 211: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 3 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 23
Jannetje woont hier met haar gezin op: wijk C no 82, Baljuwstraat 60, Korte Dwarsstraat.
Blijkbaar alleen met dochter Jannetje Haasnoot, geb. 07-05-1892 na het overlijden van haar echtgenoot Gijsbert Haasnoot naar inwonend op Oostpad 3.
Jannetje en Gijsbert woonde hier tot hun overlijden op resp. 28-12-1915 en 26-10-1909.

Voor inzage kopie folio 211: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1817

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact