geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jannetje van Rijn

Hoofdpagina

Jannetje van Rijn, 28-06-1869 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1869 Katwijk, archief Katwijk, folio 8 - akte 28
Jannetje is geboren op 28-06-1869 te Katwijk aan Zee, des middags ten twaalf ure, aldaar in zijn bijzijn.
Dochter van Hendereintje van Rijn (1850), ongehuwd, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 30-06-1869 des namiddags ten half een ure door Cornelis Schoorl, 53 jr, verloskundige, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Willem van der Vlies, 35 jr, secretaris en Engelbregt Oranje, 51 jr, klerk, wonende beide in deze gemeente.

geb jannetje 1869a
Geboorte akte Jannetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1890 - archief Katwijk, folio21 - akte 40
Getrouwd op 21-10-1890 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jannetje van Rijn en Jacob de Jong.
Jannetje was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, natuurlijke erkende dochter van Hendereintje van Rijn, zonder beroep, wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jacob was 22 jr, arbeider, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Cornelis de Jong, overleden en Neeltje Schaap, zonder beroep, wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Arie van der Plas, karreman, 48 jr, geene familie van partijen; Jacob van Rijn, karreman,50 mjr, oom des bruidegoms; Willem van Dijk, karreman, 41 jr, oom der bruid en Rutger Adolf de Groot, ambtenaar ter secretarie, 25 jr, geen familie van partijen.

"verklarende de bruidegom onder prestatie van den bij de wet gevorderden eed, dat hij geene akte van overlijden van zijnen vader, noch bekendheid van dat overlijden kan overleggen".

In de kantlijn is later bijgeschreven: 4 april '68 en 8 juni '69 (resp. geb.dat. Jacob en Jannetje), beiden N.H. (Ned. Herv.), III 166 (= deel 3 Bev.Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee, folio 166).

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1890 Katwijk - arcief Katwijk, folio 32 - akte 124
Hendereintje is overleden op 21-12-1890 te Katwijk, des nachts ten twee uur, in het huis wijk A nommer 110.
Jannetje van Rijn was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoote van den eersten comparant, natuurlijke erkende dochter van Hendereintje van Rijn, zonder beroep, wonende alsvoren.
Aangegeven op 22-12-1890, des namiddags ten half een uur door Jacob de Jong, 22 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee en Willem van Dijk, 43 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste echtgenoot en de tweede oom van de overledene.

ov jannetje 1869a
overlijdens akte Hendereintje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.---------------------------------------------------Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 210
Jannetje (regel 10) woonde hier met haar moeder Hendereintje (regel 8) als kleindochter bij haar grootvader.
In kolom 20 staat genoteerd: "kind van volgnr 8, als volgnr 8".

Voor inzage kopie folio 210: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 211
Jannetje van Rijn woont hier met haar moeder Hendereintje als stiefdochter bij haar stiefvader Jacob van Rijn.

Voor inzage kopie folio 211: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 74
Jannetje woont hier bij haar grootvader Jacobus van Rijn (1809) op wijk E no 160.
Jannetje wordt overgebracht naar deel III folio 166.

Voor inzage kopie folio 68: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 3 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 166
Jannetje van Rijn woonde hier met haar echtgenoot op wijk A nommer 76 en/of Sluisweg 59 tot haar overlijden op 21-12-1890.
Haar echtgenoot Jacob de Jong was geboren op 04-04-1968 te Katwijk en was van beroep arbeider en later schelpenvisser.
Na het overlijden van Jannetje hertrouwde Jacob de Jong met Helena Ouwehand, geboren op 16-01-1874 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 68: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Moeder:
Hendereintje 1850

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact