geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jannetje van Rijn

Hoofdpagina

Jannetje van Rijn, 14-06-1891 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1891 Katwijk - archief Katwijk, folio 27v - akte 103
Jannetje is geboren op 14-06-1891 te Katwijk aan Zee, aldaar in zijn bijzijn in de ouderlijke woning des voormiddags ten tien uur
Dochter van Jacob van Rijn (1848) en Hendereintje van Rijn.
Aangegeven op 15-06-1891 des middags ten twaalf uur door Aart Johan van Walsem, 29 jr, arts, wonende te Katwijk aan Zee.
Jacob van Rijn, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake zijn beroep.
Getuigen: Rutgen Adolf de Groot, 26 jr, ambtenaar secretarie en Hendrik Johannes Mes, 24 jr, ambtenaar secretarie; wonende beiden alhier.

geb jannetje 1891
Geboorte akte Jannetje - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1914 Katwijk - archief Katwijk, akte 31
Getrouwd op 13-05-1914 te Katwijk, des voormiddags ten elf uur in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Jannetje van Rijn en Johannes Imthorn.
Jannetje was 22 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Jacob van Rijn, 66 jr, karreman en Hendereintje van Rijn, 64 jr, zonder beroep beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Johannes was 28 jr, arbeider, geboren te Valenburg, Zuid Holland en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Arie Imthorn, 52 jr, arbeider, wonende te Valkenburg, Zuid Holland, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Elisabeth van der Zwart, overleden.
Getuigen: Christiaan Imthorn, 27 jr, bloemistknecht, wonende te Valkenburg, Zuid Holland, broeder des bruidegoms; Gerrit van Rijn, 41 jr, arbeider, wonende te Katwijk, zwager der bruid; Gijsbert Verdoes, 34 jr, arbeider, wonende te Katwijk, zwager der bruid en Cornelis van Rijn, 31 jr, arbeider, wonende te Katwijk, broeder der bruid.
Verder verklaren de partijen en getuigen en ons, dat Johannes Enthoorn en Jannigje Jonker, welke namen voorkomen in de bovengenoemde acte van overlijden der vorige echtgenoote van den bruidegom, een en dezelfde persoon zijn als in het hierbij overlegde afschrift der huwelijksacte van de Gemeente Valkenburg, Zuid Holland, van den veertienden december negentienhonderd en tien, waarin hunne juiste namen voorkomen als: Johannes Imthorn en Jannetje Jonker.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Elisabeth Imthorn 04-04-1915, Katwijk
Arie Imthorn 14-03-1917, Katwijk
Jacob Imthorn 10-03-1918, Katwijk
Marinus Imthorn 30-01-1920, Katwijk
Jannetje Imthorn 18-02-1921, Katwijk

Overlijdens Register 1953 Katwijk - archief Katwijk, folio 29v - akte 114
Ja is overleden op 16-09-1953 te Katwijk aan Zee, te nul uur, tien minuten.
Jannetje was 72 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoote van Johannes Imthorn, dochter van Jacob van Rijn en Hendereintje van Rijn, beiden overleden.
Aangegeven op 19-02-1959 door Dirk Cornelis Vis, 41 jr, begrafenisondernemer, wonende te Katwijk.

ov jannetje 1891
Overlijdens akte Jannetje - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Johannes Imthorn is overleden op 18-05-1964 te Katwijk, 78 jr.

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 68
Jannetje woonde hier bij haar ouders op wijk E no 211 en Vuurbootspad 40. In kolom 20 staat vermeld: "zie deel 3 folio 149.

Voor inzage kopie folio 68, vader: klik hier.


Bevolkings Register 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 3 - folio 149
Jannetje woont hier met haar gezin op Zuidstraat 46, Duinhof 1 en 1e Duinpad 11.
Jannetje van Rijn is de 2e vrouw van Johannes Imthorn, geb. 06-07-1885 te Valkenburg (ZH), na het overlijden van zijn 1e vrouw Jannetje Jonker op 30-01-1913 te Leiden.
Jannetje van Rijn komt volgens kolom 20 van deel 6 folio 68 en is hier ingeschreven op 13-05-1914.
Haar echtgenoot Johannes Imthorn was hier al ingeschreven op 24-02-1913 en kwam op 15-02-1913 van Valkenbutg (ZH). Johannes was hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 149: klik hier.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Arie Imthorn, de vader van Johannes Imthorn, was van beroep fabrieksarbeider.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1848

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact