geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jannetje van Rhijn

Hoofdpagina

Jannetje van Rhijn, 30-04-1921 te Katwijk

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee, folio 39
Jannetje is geboren op 30-04-1921 te Katwijk.
Dochter van Jan van Rhijn (1894) en Jaantje van der Plas.

volgens inschrijving in register van overlijden 1922 Katwijk
Jannetje van Rhijn is overleden op 05-09-1922 te Leiden, des namiddags zeven uren, 16 mnd.


inschrijving in het register van overlijden 1922 Katwijk
Het overlijden van Jannetje van Rhijn is ingeschreven op 09-09-1922 te Katwijk.
Voor extract:
Heden negen september negentienhonderd twee en twintig is door mij, ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract: provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, uittreksel uit het register van overlijdens-acten der gemeente Leiden. In het jaar negentien honderd twee en twintig, den vijfden september, des namiddags zeven uren is overleden Jannetje van rhijn, oud zestien maanden, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Jan van Rhijn, loswerkman en van Jaantje van der Plas, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk. Voor eensluitend uittreksel, vrij van zegel, ingevolge art.32.6 der zegel 1917 ( art. 50 Burgelijk Wetboek) Leiden, 7 september 1922. De ambtenaar van den Burgelijke stand, geteekend van Driessen. Goedgekeurd de doorhaling van drie en vijftig gedrukte woorden in deze acte.

ov jannetje1921
Inschrijving Overlijden Jannetje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 39
Jannetje van Rhijn woonde hier bij haar ouders op Sluisweg 111.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 39: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jan van Rhijn - archief Katwijk
Jannetje van Rhijn woonde hier bij haar ouders op Sluisweg 111, tot haar overlijden op 05-09-1922 te Leiden.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Jan klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1894

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact