geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jannetje Maria van Rijn

Hoofdpagina

Jannetje Maria van Rijn, 03-03-1933 te Katwijk aan Zee

Volgensd info Gezinskaart Katwijk, vader Nicolaas van Rijn
Jannetje Maria is geboren op 03-03-1933 te Katwijk aan Zee.
Dochter van Nicolaas van Rijn (1890) en Maria Hoek.
volgens inschrijving overlijdens register Katwijk, folio 13 - akte 48
Jannetje Maria van Rijn is overleden op 01-05-1934 te Leiden, des namiddags ten zes uur, 13 mnd.


inschrijving overlijdens register 1934, 04-05-1912 Katwijk, folio 12 - akte 44
Voor extract:
Heden drie mei negentienhonderd vier en dertig, mij, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk, ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden,. Waart blijkt, dat op een mei dezes jaars, des namiddags ten zes uur, in de gemeente Leiden is overleden: Jannetje Maria van Rijn, oud dertien maanden, geboren te Katwik en wonende te Katwijk, dochter van Nicolaas van Rijn, los werkman en van Maria Hoek, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Waarvan akte.

ov jannetje 1933
Overlijdens akte Jannetje Maria - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Gezinskaart Katwijk, vader Nicolaas van Rijn - archief Katwijk
Jannetje Maria woont hier bij haar ouders op Zuidstraat 23b en 23c, tot haar overlijden op 01-05-1934

Voor inzage kopie gezinskaart vader: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Nicolaas 1890

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact