geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Johanna van Rijn

Hoofdpagina

Johanna van Rijn, 20-02-1832 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1832 Katwijk - archief Katwijk, folio 7- akte 23
Johanna is geboren op 20-02-1832 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten negen ure.
Dochter van Jacobus van Rijn en Trijntje van der Snoek.
Aangegeven op 22-02-1832 des voormiddags ten elf ure door Jacobus van Rijn, 29 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Samuel Driebergen, 67 jr, warmoesier en Jan de best, 32 jr, veldwachter, wonende beiden te Katwijk aan den Rijn.

geb johanna 1832
Geboorte akte van Johanna - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1832/blz 008.

Huwelijks Register Katwijk 1852 - archief Katwijk, folio 21 - akte 40
Getrouwd op 04-11-1852 te Katwijk, des namiddags ten half twee ure:
Johanna van Rijn met Lambertus Stokvis.
Johanna was 20 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den rijn, aldaar geboren den 20-02-1832, minderjarige dochter van Jacobus van Rijn, overleden en Trijntje van der snoek, werkster, wonende te Katwijk aan den Rijn, present in dit huwelijk toestemmende.
Lambertus was 24 jr, metselaar, wonende te Breukelen, geboren te Ruwiel den 28-04-1828, meerderjarige zoon van Johannes Stokvis, metselaar en van Catrina Elisabeth Heim, zonder beroep, beide wonende te Breukelen, eerstgemelde present en zijne toestemming tot dit huwelijk verleenende, met verklaring, dat ook de toestemming der moeder is gevraagd en verkregen, doch door zwakte in de onmogelijkheid is haren wil te verklaren.
"Waarvan de vereischte afkondigingen zijn gedaan te Katwijk den tienden en den zeventienden en te Breukelen den vierentwintigsten en den eenendertigsten dezer maand october dezes jaar."
Getuigen: Pieter van Ockenburg, 54 jr, gemeente beambte, stiefvader; Jan van der Snoek 72 jr, sluiswachter, grootvader; Arie van Rijn, 56 jr, mandemaker, oom en Huibert van Ockenburg, 29 jr, wagenmaker, broeder van de bruid, allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
WieWasWie
Geboorte akte Lambertus Stokvis: Het Utrechts Archief, archief 481, reg.nr. 82, reg.datum 29-04-1828, akteplaats Ruwiel.


---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Jacobus 1802

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact