geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Joannes van Rijn

Hoofdpagina

Joannes van Rijn, 30-04-1809 te Tiel

archief Tiel
Joannes is gedoopt op 30-04-1809 te Tiel Zoon van Cornelis van Rijn (1781) en Sophia Fijnagel.
Getuige: Albertus van Rijn.geb joannes 1809
DTB archief Tiel
1e HUWELIJK

Huwelijks register 1833 Tiel - archief Tiel, akte 19
Getrouwd op 01-06-1833 te Tiel:
Joannes van Rijn met Joanna van Os.
Joannes was 24 jr en schoenmaker, geboren en wonende te Tiel.
Zijn ouders Cornelis van Rijn, arbeider, en Sophia Fijnagel, echtelieden en wondende te Tiel, waren aanwezig. Vader Cornelis tekende met C. van Reijn.
Sophia was 30 jr en zonder beroep, geboren te Dreumel, 22-03-1805 en wonende te Tiel.
Dochter van Joanna van Os, zonder beroep en wonende te Zennewijnen. Zij was met haar echtgenoot (stiefvader van Sophia) Johannes van der Lee, arbeider, aanwezig.
Getuigen: Jan Eekmans, 29 jr; Hendrikus van Koetsveld, 33 jr; Jan van der Eerden, 32 jr; Arnoldus Kooymans, 23 jr. Allen schoenmakers en wonende te Tiel.
De huwelijksaankondigingen hebben eveneens plaatsgevonden in de gemeente Ophemert

Voor inzage kopie trouwakte 1e huwelijk: klik hier voor deel 1 en klik hiervoor deel 2.
2e HUWELIJK

Huwelijks register 1842 Tiel - archief Tiel, akte 22, folio 16
Hertrouwd op 25-01-1842 te Tiel:
Joannes van Rijn met Elizabeth Janssen.
Joannes was weduwnaar van Johanna van Os, schoenmaker, geborenen wonende te Tiel, 33 jr. zoon van Cornelis van Rijn, arbeider en Sophia Fijnagel, echtelieden en wonende te Tiel.
Elizabeth was zonder beroep, geboren te Drumpt, 09-06-1814, wonende te Tiel, 28 jr en dochter van Wilhelmus Janssen, arbeider, wonende te Tiel en van wijlen Geertruij van Offerden.
Getuigen: Casper Brenkman, 35 jr, schoenmaker; Hendrik Jan van Alphen, 28 jr, schoenmaker; Johannes Kramer, 25 jr, schoenmaker en Huibert van der Veen, 25 jr wagenmaker.
Zijn vader Cornelis heeft de akte niet ondertekend. In de akte is niet vermeld waarom niet.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huwelijk: klik hier voor deel 1 en klik hiervoor deel 2.

Overlijdens Register 1866 Tiel - archief Tiel, folio 29v - akte 112
Johannes is overleden op 27-06-1866 te Tiel, des avonds ten zeven ure, 57 jr, binnen deze gemeente.
Johannes was schoenmaker, geboren en wonende te Tiel, vroeger weduwnaar van Johanna van Os en laatstelijk van elisabeth Janssen.
Zoon van Cornelis van Rijn en Sophia Fijnagel, beide overleden.
Aangegeven door: Peter Jansen, timmerman, 43 jr en Jan Jansen, arbeider, 48 jr, zwagers der overledene.

overlijden johannes 1809 1809
Overlijdens akte uit het archief van Tiel-------------------------------------------Overlijdens Register 1841 Tiel - archief Tiel, akte 1
Johanna van Os is overleden op 01-01-1841 te Tiel, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente.
Johanna van Os was 37 jr. zonder beroep, geboren te Dreumel, wonende alhier, huisvrouw van Johannes van Rijn, dochter van Jenneke van Os, zonder beroep, wonende te Zennewijnen,
Aangegeven door Johannes van Rijn, schoenmaker, 30 jr met getuige Gerrit Schook, gepensioneerd schutter, 40 jr.

Voor inzage kopie akte van overlijden Johanna van Os: Klik hier


Overlijdens Register 1860 Tiel - archief Tiel, akte 135
Elisabeth Janssen is overleden op 13-11-1860, te Tiel, des morgens ten vier ure, binnen deze gemeente.
Elizabeth Janssen was 46 jr, zonder beroep, geboren te Drumpt,, wonende alhier, huisvrouw van Johannes van Rijn, dochter van Wilhelmus Janssen en Geertrui van Offerden, beiden overleden.
Aangegeven door Johannes van Rijn, schoenmaker, 51 jr met getuige Jacobus Franciscus Muller. zonderberoep, gepensioneerd, 67 jr.

Voor inzage kopie akte van overlijden Johanna van Os: Klik hier
-------------------------------------------Bev. Reg. Tiel 1829-1837 deel 3 - archief Tiel, folio 563
Johannes woont hier bij zijn ouders op Achterweg 556.
Johannes werd hier met zijn ouders ingeschreven op 29-07-1829 en is met zijn ouders "werwaarts vertrokken" naar no 553.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 563: Klik hier


Bev. Reg. Tiel 1829 - 1837 deel 3 - archief Tiel, folio 560 Johannes woonde hier met zijn gezin bij zijn vader Cornelis van Rijn (1781) op Achterweg no 553 en werd hier op 01-05-1834 ingeschreven. Johannes kwam van no 556.
Johannes was hier van beroep schoenmaker.
Zijn vrouw Johanna van Os was geboren op 22-03-1805.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 560: Klik hier


Bev. Reg. 1839-1840 (Volkstelling), deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 192 + 193
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente Tiel en stad Tiel.
Op de Achterweg 553 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 8 personen.
Het 1e gezin is van Cornelis van Rijn, 59 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Sophia Fijnnagel, 62 jr, geboren te Wamel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en valt onder de roomschen.
Het 2e gezin is van Johannes van Rijn, 30 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man en valt onder roomschen met zijn vrouw Johanna van Os, 36 jr, geboren te Dreumel, vermeld als getrouwde vrouw, zonder beroep en valt onder de roomschen met hun drie kinderen: Cornelis Johannes van Rijn, 4 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman; Margaretha Sophia van Rijn, 6 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonde dochter en Maria Johanna van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als mjonge dochter en alle drie vallen onder de roomschen.
Verder staat hier nog genoteerd: Johannes ten Biesen, 59 jr, geboren te Leeuwen, vermeld als jongeman, van beroep arbeider en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 192 + 193: klik hier voor folio 192. en klik hier voor folio 193.


Bev. Reg. Tiel - archief Tiel 13/809
Johannes woonde hier met zijn 2e vrouw Elisabeth Jansen (overl. 13-11-1860) en de kinderen Johannes Cornelis (23-03-1835), Sophia (1833), Eilzabeth (1843), Petrus (08-06-1850) en Cornelis (12-05-1855 - overl. 22-01-1860) op de Walburg (Egypte) 49. Johannes was schoenmaker en het gezin was R.Catholijk..

Voor inzage kopie Bevolkings Register 809: Klik hier


Bev. Reg. 1860 - 1882 deel 28 Tiel - archief Tiel folio 277
Johannes woont hier op Egypte (99K) met zijn dochter Elisabeth (1843) en Petrus (1850).
Johannes was van beroep winkelknecht en woonde hier tot zijn overlijden op 27-06-1866.
Zijn geboortejaar was eerst vermeld als 1810 en later verbeterd in 1809.
Op de top van de pagina is later bijgeschreven: "de 2e vrouw Elisabeth Janssen is te Tiel overleden op 13-11-1860".
Verder is hier nog bijgeschreven op 17-12-1862 Herndrik Smits, niet verwant, geb. 11-10-1836 te Tiel, was N. Herv., arbeider, aanmerking in kolom 20: "zie deel 12 folio270 - overgebracht in deel 6 blad 191".
Als laatste is hier nog op 25-12-1863 bijgeschreven: Cornelis van Rijn, kleinzoon, geb. 23-12-1863 te Tiel, overleden op 11-05-1864. In kolom 20 is nog opgemerkt: "zijnde wettig kind van Elisabeth no 2" (regel 2).

Voor inzage kopie Bevolkings Register 277: Klik hier


Info divers
Volgens de huwelijksakte van zijn zoon Johannes Cornelis in 1859 was Johannes een winkelbediende.
-------------------------------------------Vader:
Cornelis 1781

Kinderen:
1e huw

Margarita Sophia 1833

Johannes Cornelis 1835

Maria Johanna 1837

Johanna Hendrika 1840

Kinderen:
2e huw

Elisabeth 1843

Wilhelmus1845

Willem1847

Petrus 1850

Cornelis 1855

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact