geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Johannes Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Johannes Cornelis van Rijn, Tiel 22-03-1835
Geboorte Register Tiel, archief Tiel folio 13 - akte 47
Johannes Cornelis is geboren op 22-03-1835 te Tiel, op maandag des avonds ten zeven ure..
Zoon van Johannes van Rijn (1809 en 1e huw.) en Johanna van Os.
Johannes was schoenmaker, 25 jr en Johanna van Osch, 28 jr.
Getuigen: Carel van Beem. schoenmaker, 30 jr en Cornelis Fisscher, kleermaker, 30 jr.geb johannes1835
Geboorte akte - archief Tiel

1e HUW.

Huwelijks register 1859 Tiel - archief Tiel, akte 30
Getrouwd op 28-05-1859 te Tiel:
Johannes Cornelis van Rijn en Maria Bakker.
Johannes was timmerman, 24 jr, geboren en wonende te Tiel.
Zoon van Johannes van Rijn, winkelbediende, wonende te Tiel en weilen Johanna van Osch.
Maria was zonder beroep, 28 jr, geboren (17-02-1831) en wonende te Tiel.
Dochter van Franciscus Antonius Bakker en Catharina Kriele, beiden overleden.
Getuigen: Willem Bakker, klompenmaker, 51 jr; Theodorus Bakker, scheepstimmerman, 26 jr; de eerste oom en de tweede broeder der comparante. Jacobus van het Hoofd, landman 44jr en Gerrit Jan Egberts, winkelier, 24 jr, allen wonende te Tiel.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huwelijk: klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2.
2e HUW.


Huwelijks register 1890 Rotterdam - archief Rotterdam, H-010, akte 1371
Hertrouwd op 19-11-1890:
Johannes Cornelis van Rijn met Maria de Jongh.
Johannes was 55 jr, timmerman, geboren te Tiel en wonende alhier, doch de binnen de laatste zes maanden te Kralingen, weduwnaar van Maria Bakker, meerderjarige zoon van Johannes van Rijn en Johanna van Osch, beiden overleden.
Maria was 53 jr, zonder beroep, geboren te Dordrecht en wonende alhier, meerderjarige van Johannes Hendricus de Jongh en Johanna van de Gein, beiden overleden.
Getuigen: Abraham Zwart, 50 jr; Machiel Leegenhoek, 57 jr, Johannes Christiaan Hamann, 46 jr en Gijsbert Vermeulen, 41 jr; stads sergeanten, wonende allen alhier.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huwelijk: klik hier.
Volgens info index overlijden Rotterdam - archief Rotterdam, 1905 b129v - akte 1534
Johannes Cornelis van Rijn is overleden op 24-03-1905 te Rotterdam.
Johannes Cornelis van Rijn was 70 jr, weduwnaar van Maria de Jongh, eerder weduwnaar van Maria Bakker, zoon van Johannes van Rijn en Johanna van Osch.-------------------------------------------Bev. Reg. Tiel 1829 - 1837 deel 3 - archief Tiel, folio 560
Johannes) woont hier met zijn ouders bij zijn grootvader Cornelis van Rijn (1781) op Achterweg 553.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 560: Klik hier


Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 192 + 193
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente Tiel en stad Tiel.
Op de Achterweg 553 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 8 personen.
Het 1e gezin is van Cornelis van Rijn, 59 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Sophia Fijnnagel, 62 jr, geboren te Wamel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en valt onder de roomschen.
Het 2e gezin is van Johannes van Rijn, 30 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde man en valt onder roomschen met zijn vrouw Johanna van Os, 36 jr, geboren te Dreumel, vermeld als getrouwde vrouw, zonder beroep en valt onder de roomschen met hun drie kinderen: Cornelis Johannes van Rijn, 4 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman; Margaretha Sophia van Rijn, 6 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonde dochter en Maria Johanna van rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als mjonge dochter en alle drie vallen onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 192 + 193: klik hier voor folio 192. en klik hier voor folio 193.


Bev. Reg. 1850 - 1860 deel 13 Tiel - archief Tiel folio 809
Johannes woonde hier bij zijn 1e inschrijving als zoon bij zijn vader Johannes van Rijn (1809) en zijn stiefmoeder Elisabeth Jansen op wijk T4, Walburg (Egypte) huis 49.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 809: Klik hier


Bev. Reg. 1850 - 1860 deel 13 Tiel - archief Tiel folio 809
Johannes woonde hier nu bij de 2e inschrijving met zijn vrouw Maria Bakker (geb. 17-02-1831 te Tiel) en zijn zoon Johannes van Rijn (1860) op wijk T4, Walburg (Egypte) huis 49.
Johannes was hier van beroep timmerman.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 809: Klik hier


Bev. Reg. 1860 - 1882 deel 28 Tiel - archief Tiel folio 278
Johannes woont hier met zijn gezin op Boterkamp en is hier van beroep timmerman.
Johannes is met zijn gezin op 26-08-1862 naar Delfshaven vertrokken.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 278: Klik hier


Bev. Reg Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 217 - folio 1260
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op Goudscheweg 523 beneden (nwe nummering 140), wijk 13.
Johannes Cornelis was hier eerst van beroep timmermansknecht en later pakhuisknecht.
Johannes Cornelis kwam met zijn gezin uit Delfshaven en was hier op 02-03-1863 ingeschreven en is later overgeschreven naar deel 4 folio 317. Op 02-04-1864 werd hier als behuwd broeder Franciscus Antonius Bakker ingeschreven komende van Tiel. HIj werd weer uitgeschreven op 20-11-1865 gaande terug naar Tiel.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 1260: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860 - 1880 - archief Rotterdam, inv. 151 - folio 317
Johannes Cornelis blijft hier op 02-03-1863 met zijn gezin ingeschreven en woonde hier op Nieuwstraat 161 (nwe nummering 4), wijk 4.
Johannes Corneliswas hier van beroep pakhuisknecht.
Hij was met zijn gezin ( vrouw en 1 kind) overgenomen van 13/1260 en weer met vrouw en 3 kinderen) overgeschreven naar 15/2549.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 300 - folio 2549
Johannes Cornelis woonde hier met zijn gezin op Binnenweg 594 (nwe nummering 32), wijk 15 en was ook hier van beroep pakhuisknecht.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes Cornelis was overgenomen van deel 4 folio 317 en later overgeschr3ven naar deel 15/11 folio 173.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 318 - folio 173
Johannes Cornelis woonde hier met zijn gezin op de Tuinderslaan 83, wijk 15/11 en was ook hier van beroep pakhuisknecht.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes Cornelis was hier met zijn gezin overgenomen van deel 15 folio 2549 en woonde hier tot aan de nieuwe serie (1880-1895) delen van het bevolkings register.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 173: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1880 - 1895 - archief Rotterdam, inv. 503 - folio 2037
Johannes Cornelis woonde hier met zijn gezin op de Tuinderslaan 83 en later op de Kruiskade 121.
Johannes Cornelis was ook hier van beroep pakhuisknecht.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Johannes Cornelis vertrok op 23-06-1881 met zijn gezin naar Amsterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 173: Klik hier-------------------- --------------------


Op 28-06-1881 naar Amsterdam vertrokken.

Bev. reg. Amsrerdam 64E/64, 369A/41, 273B/94, 436A/149, 436/185, 300/64 en 646/226.
Gewoond in Amsterdam op:

28-06-1881 - 08-1882 Conradstraat 18, Amsterdam
08-1882 - 07-1883 Czaar Peterstraat 13, Amsterdam
07-1883 - 01-1884 Jacob van Lennepstraat 30, Amsterdam
01-1884 - 12-1885 Saenredamstraat 40, Amsterdam
12-1885 - 06-1886 Saenredamstraat 49, Amsterdam
06-1886 - 08-1887 Lijnbaansgracht 302, Amsterdam
08-1887 - 29-11-1888 Kastanjeweg 24, Amsterdam


-------------------- --------------------


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op Conradstraat 18 en was hier van beroep timmerman.
Johannes kwam met zijn gezin op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met zijn gezin overgeschreven op aug 1882 naar deel 369a - folio 41.
Zijn vrouw Maria Bakker was geboren op 17-02-1831.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op Czaar Peterstraat 13 en was van beroep timmerman.
Johannes was hier met zijn gezin overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met zijn gezin weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin ( zijn vrouw en drie kinderen) op Jacob van Lennepstraat 30 en was van beroep timmerman.
Johannes was hier met zijn gezin overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en werd met zijn gezin (vrouw en zoon Franciscus Antonius) overgeschreven op jan 1884 naar deel 436a - folio 149.
Zijn zoon Johannes (1860) vertrok in juli 1883 alleen naar Rotterdam.
Zijn dochter Catharina Johanna werd overgeschreven op juli 1883 naar deel 63 - folio 81.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 436a - folio 149
Johannes Cornelis van Rijn wwonde hiet met zijn gezin op de Saenredamstraat 40 en was van beroep timmerman.
Johannes Cornelis was in jan 1884 met zijn gezin overgenomen van deel 275 folio 84 en was in dec 1885 weer overgeschreven naar deel 436 folio 185.
Zijn zoon Johannes, op 20-09-1860 geboren te Tiel en van beroep kantoorbediende, was hier bijgeschreven op 19-02-1884 komende uit Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 149: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 436 - folio 185
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op Saenredamstraat 49 en was van beroep timmerman.
Johannes was met zijn gezin overgenomen op dec 1885 van deel 436a - folio 149 en werd met zijn gezin overgeschreven op juni 1886 naar deel 300 - folio 64.
Maria Bakker is geboren op 17-02-1931 te Tiel.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 185: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 300 - folio 64
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op Lijnbaansgracht 302 en was van beroep timmerman.
Johannes was met zijn gezin overgenomen op juni 1886 van deel 436 - folio 185 en werd hier met zijn vrouw en zijn zoon Franciscus overgeschreven op aug 1887 naar deel 646 - folio 226.
Zijn zoon Johannes is overgeschreven naar deel 213 - folio 125.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 646 - folio 226
Johannes Cornelis van Rijn woonde hier met zijn vrouw en twee kinderen op Kastanjeweg 24 en was van beroep timmerman.
Zijn vrouw Maria Bakker is overleden op 02-10-1887.
Johannes was met zijn gezin overgenomen op aug 1887 van deel 300 - folio 64 en vertrok op 29-11-1888 met zoon Franciscus Antonius naar Rotterdam.
Zijn dochter Catharina Johanna was al op 20-02-1988 naar Rotterdam vertrokken.
Verder is hier nogvermeld: Maria Cornelia Haan, geboren op 07-05-1825 te Amsterdam, v ermeld als vrouw en als weduwe, van beroep naaister, kwam in aug 1887 (gelijk aan Johannes) van deel 300 - folio 56 en werd weer overgeschreven op dec 1887 naar deel 516a - folio 25.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 226: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam, alleenstaande register - archief Rotterdam, folio 111
Regel 2216: Johannes Cornelis is hier ingeschreven op 30-11-1888, komende van Amsterdam en gaat weer op 29-10-1889 naar Kralingen.
Hij heeft hier gewoond op: Hoevenierstraat 39 bij v. Laar; op nr. 45 bij v.d. Akker; L. Tannekstraat 2 bij Zeitsen.
Regel 2217: Johannes Cornelis is hier ingeschreven op 01-09-1890, komende van Kralingen en was hier van beroep timmerman.
Hij heeft hier gewoond op: Rosestraat 30 bij Vogelezang.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 111: Klik hier
-------------------------------------------Vader:
Johannes 1809

Kinderen:
1e huw

Johannes 1860

Catharina Johanna 1863

Franciscus Antonius 1865

Kinderen:
2e huw.: geen

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact