geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Johannes van Rijn

Hoofdpagina

Johannes van Rijn, 22-101854 te Wassenaar

Geboorte Register 1854 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 23 - akte 87

geb johannes 1854

Johannes is geboren op 22-101854 te Wassenaar, des voormiddag ten elf ure.
Zoon van Dirk (bedoelt wordt Theodorus van 1827) van Rijn en Maria van der Ham.
Aangegeven door vader Dirk, 27 jr, arbeider, wonende alhier te Wassenaar.
Getuigen: Bart van der Spek, klapwaker, 47 jr en Arnoldus Stoffel van der Ree, veldwachter 37 jr, beiden wonende te Wassenaar.


Geboorte akte Johannes - archief WassenaarHuwelijks Register 1883 Wassenaar - archief Wassenaar, akte 14
Getrouwd op 23-05-1883 te Wassenaar:
Johannes van Rijn met Johanna Langeveld.
Johannes was 28 jr, arbeider, geboren te Wassenaar en wonende aldaar.
Meerderjarige zoon vana Dirk van Rijn, landbouwer en Maria van der Ham, zonder beroep, beiden wonende te Wassenaar.
Johanna was 25 jr, dienstbode, geboren (op 02-07-1857) te Wassenaar en wonende te Voorburg.
Meerderjarige dochter van Arie Langeveld, overleden en Catharina Barnhoorn, zonder beroep wonende te Wassenaar.
Getuigen: Petrus Kloosterman, 30 jr. Arbeider; Nicolaas Paardekooper, 24 jr, arbeider; Teunis Zwartbol, 40 jr, veldwachter en Gerrit Groen, 39 jr, gemeemte opzichter, allen wonende te wassenaar.

Voor inzage kopie huwelijksakte:klik hier voor: deel 1 deel 2.
Overlijdens Register 1886 Wassenaar - archief Wassenaar, akte 50

ov johannes 1854
Johannes is overleden op 30-07-1886 te Wassenaar, des namiddags ten zes ure.
Johannes van Rijn was 32 jr, geboren en wonende te Wassenaar, echtgenoot van Johanna Langeveld, zonder beroep, wonende te Wassenaar, zoon van Theodorus van Rijn en Maria van der Ham, beiden wonende te Wassenaar.
Aangegeven door: Theodorus van Rijn, vader van de overledene, 58 jr, landbouwer en Franciscus Johannes Lammers, 50 jr, smid, wonende beiden te Wassenaar.
Theodorus tekent, zoals gewoonlijk, met D. van Rijn.


Overlijdens akte Johannes - archief Wassenaar
Bev. Reg. Wassenaar - inv. 937, blad 557
In de eerste vermelding op deze pagina staat Johannes op dit blad (regel c4) als zoon vermeld, wonende bij zijn ouders op nr 79, A61 en zelf op A27.
In kolom 20 staat opdeze regel vermeld: "zie hieronder".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 557: klik hier.


Bev. Reg. Wassenaar - inv. 937, blad 557
In de tweede vermelding op deze pagina wordt Johannes als hoofd van zijn gezin vermeld.
Johannes woonde met zijn gezin in huis C 123 en Johanna kwam op 27-08-1883 uit Stompwijk.
Johannes woonde hier tot zijn overlijden op 30-07-1886.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 557: klik hier.


Bev. Reg. Wassenaar - inv. 940, blad 1122
Johanna Langeveld staat hier genoteerd als weduwe van Johannes van Rijn, komende van folio 557 en naar folio 880.
Zij staat hier ingeschreven met haar zoon Johannes Theodorus, geb. 05-05-1884 te Wassenaar. Hij is ingevolge de 7e Volkstelling doorgestreept.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 1122: klik hier.
-------------------------------------------Vader:
Theodorus 1827

Kinderen:

Johannes Theodorus 1884

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact