geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Johannes van Rhijn

Hoofdpagina

Johannes van Rhijn, 30-07-1883 te Scheveningen

Geboorte Register 1883 Den Haag - archief Den Haag, folio 25 - akte 2984
Johannes is geboren op 30-07-1883 te Scheveningen, aldaar des avonds ten tien ure.
Zoon van Jan van R(h)ijn (1849) en Elisabeth Knoester
Aangegeven op 02-08-1883 door Willem Knoester, 40 jr, vischkooper, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Jan van Rhijn, voerman, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Willem Toet, 50 jr en Frank Twilt, 38 jr, vischkoopers, beiden wonende te Scheveningen.

geb johannes 1883
Geboorte akte van Johannes - archief gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1904 Ameide - archief Dordrecht, akte 8
Getrouwd op 23-12-1904 te Ameide, in het huis der gemeente Ameide in het openbaar verschenen:
Johannes van Rhijn met Johanna Welner.
Johannes was 21 jr, loodgieter, geboren en wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, minderjarioge ongehuwde zoon van Jan van Rhijn, arbeider en Elisabeth Knoester, zonder beroep; beiden wonende te 's Gravenhage, alhier tegenwoordig en ten deze hunne toestemming gevende.
Johanna was 21 jr, dienstbode, geboren en wonende te Ameide, minderjarige ongehuwde dochter van Hendrikus Welner, arbeider en Ida van der Grein, zonder beroep; beiden wonende te Ameide, alhier tegenwoordig en ten deze hunne toestemming gevende.
Getuigen: Johannes Welner, 23 jr, mandenmaker; Poulus de Jong, 23 jr, hoepelmaker; de eerste broeder en de laatste achterneef van de comparante; Andries van Veen, 28 jr en Jan Schmidt, 38 jr; beiden schoenmaker en geen familie van de comparanten; zijnde al de getuigen te Ameide woonachtig.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1. en klik hier voor deel 2.


Voor inzage afkondigingen als bijlage huwelijksakte: klik hier.


Bij de huwelijksakte is ook een certificaat van de Nationale Militie als bijlage toegevoegd.
In deze bijlage is vermeld, dat Johannes "van den dienst is vrijgesteld - uithoofde van ziekelijke gesteldheide of gebreken no 315.
Volgens deze afkeuringslijst is no 315: "Splijting van den oogappel (coloboma iridis)".

Voor inzage certificaat Nationale Militie: klik hier.

Voor een volledige lijst van afkeuringen van de Nationale Militie: klik hier.
Register van Overlijden Vreeswijk 1968 - archief Utrecht, folio 5 - akte 11
Johannes van Rijn is overleden op 05-07-1968 te Vreeswijk, om achttien uur, vijfentwintig minuten.
Johannes was 84 jr, zonder beroep, geboren te Scheveningen en wonende te Vreeswijk, gehuwd met Johanna Welner, zoon van Jan van Rhijn enElisabeth Knoester, beiden overleden.
Aangegeven op 08-07-1968 door Gijsbertus van Rhijn, 57 jr, loodgieter, wonende te Vreeswijk.

geb johannes 1883
Akte van overlijden van Johannes - archief Utrecht

Johannes was op 21-03-1906 als 22 jarige getuige bij het huwelijk van zijn broer Albertus van Rhijn, geb. 1884, met Wilhelmina Mos.
Johannes was hier van beroep: loodgieter.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1849

Kinderen:

Jan 1905

Hendricus 1906

Ida 1909

Gijsbertus 1910

Elizabeth 1913

Christiaan1916

Martina 1919

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact