geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Klaas van Rijn

Hoofdpagina

Klaas van Rijn, 14-09-1878 te Scheveningen

Geboorte Register 1878 Den Haag - archief Den Haag, akte 2936
Klaas is geboren op 14-09-1878 te Scheveningen, aldaar des avonds ten tien uur.
Zoon van Willem van Rijn (1841) en Arendje van Dijk
Aangegeven op 16-09-1878 door Willem van Rijn, 36 jr, huisschilder, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Godfried Kobus, 58 jr, winkelier en Jacobus van Kouwenhoven, 29 jr, metselaar; beiden wonende te Scheveningen

geb klaas1878
Geboorte akte Klaas - archief Gemeente Den Haag
Huwelijks Register 1906 Katwijk - archief Katwijk, akte 34
Getrouwd op 17-05-1906 te Katwijk, des voormiddags ten elf uur in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Klaas van Rijn met Jijsiena Jansen.
Klaas was 27 jr, timmerman, geboren te Scheveningen en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Willem van Rijn , huisschilder en Arendje van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jijsiena was 25 jr, zonder beroep, geboren te Assen wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Henricus Jansen, overleden en Hilligje Wever, zonder beroep, wonende te Munster, hierbij tegenwoordig en hare toestemmingtot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Bastiaan van Rijn, 36 jr, tramconducteur, broeder van de bruidegom; Arie van Rijn, 30 jr, brievenbesteller, broeder van de bruidegom; Cornelis van den Burg, 55 jr, sluiswachter, neef van de bruidegom en Bastiaan van Rijn, 43 jr, stoker, neef van den bruidegom; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Overlijdens Register 1940 Rotterdam - archief Rotterdam, akte 5402 ( 1940 f092v) - grafnr 3798
Klaas van Rijn is overleden op 08-11-1940 te Rotterdam, des namiddags te vier uur.
Klaas van Rijn was 62 jr, geboren te 's Gravenhage, wonende alhier, timmerman echtgenoot van Jijsina Jansen, zoon van Willem van Rijn en Arendje van Dijk, beiden overleden.
Aangegeven door Cornelis van der Spek, 33 jr, lijkbezorger.

ov klaas 1878
Overlijdens akte Klaas - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


index overlijden 1963 Rotterdam, a1-132v - akte 528
Jijsiena Jansen is overleden op 11-02-1963 te Rotterdam, 82 jr.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 85
Klaas woont hier bij zijn ouders op op wijk A 17 en 122 d en Havenstraat 24.
Klaas is hier van beroep timmerman met kernmerk O (= ondergeschikte) (nu werknemer).
Aantekening kolom 20: "zie folio 88".

Voor inzage kopie folio 85: klik hier.Bev. Reg. 1880-1914 Katwijk - Dienstboden en Knechten folio 25
Jijsiena Jansen staat hier ingeschreven op 01-05-1903 regel 25 en wonende te Voorstraat 32 bij T.E.Meerburg.
Zij kwam op 29-04-1903 van Amsterdam, is geboren op 19-07-1980 te Assen is overgebracht nar Deel 6 folio 88.
Zij was van beroep dienstbode.

Voor inzage kopie folio 25 dienstboden: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 88
Klaas woont hier met zijn gezin op Zwanenburgstraat 4 en Stationstraat 5.
Klaas is hier van beroep timmerman.
Zijn vrouw Jijsiena Jansen is geboren op 19-07-1880 te Assen.
Klaas komt van folio 85 en Jijsiena van dienstb. bl. 25 volgno 25.
Het gezin vertrekt op 10-05-1920 naar Rotterdam.

Voor inzage kopie folio 88: klik hier.


Eigen Gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Klaas van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Spaanschebocht 60 b, 08-02-1927 Zoutziedersstraat 8b, 28-03-1936 G Visscherijstraat 22 a, 26-05-1939 Schiedamscheweg 298b.
Klaas kwam met zijn gezin op 26-05-1920 van Katwijk, was hier van beroep scheepstimmerman en is overleden op 08-11-1940.
Jijsiena Jansen is geboren op 19-07-1880 te Assen.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Willem 1841

Kinderen:

Arendje 1907

Hilligje Henrica 1909

Jacob 1912

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact