geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Leendert van Rhijn

Hoofdpagina

Leendert van Rhijn, 13-10-1904 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 83v - akte 330
Leendert is geboren op 13-10-1904 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten zes.
Zoon van Leendert van Rhijn (1862) en Cornelia Jonker.
Aangegeven op 15-10-1904 door Emmelina de Lange, 33 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Leendert van Rhijn, visscher, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig in zake zijn beroep.
Getuigen: Willem Kobus, 37 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 29 jr, bode, beiden wonende alhier.

geb leendert 1904
Geboorte akte van Leendert - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1929 Katwijk - archief Katwijk, folio 18v - akte 35
Getrouwd op 16-04-1929 te Katwijk, in het huis der gemeente verschenen:
Leendert van Rhijn met Jacoba Groen.
Leendert van Rhijn was 24 jr, zeevarende, geboren en wonen te Katwijk, meerderjarige zoon van Leendert van Rhijn, 67 jr, werkman en Cornelia Jonker, 65 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Jacoba Groen was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Willem Groen, 47 jr, visscher en Arendje van Duijvenvoorde, 49 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De ouders van bruidegom en bruid hierbij tegenwoordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Nicolaas van Duijn, 45 jr, visscher, zwager des bruidegoms en Pieter van Rhijn, 35 jr, los werkman, broeder der bruid, beiden wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 38
Leendert woont hier bij zijn ouders op wijk E no 44 en Parlevlietslop 20.
Leendert is hier van broep: visscher.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 38: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Leendert van Rhijn - archief Katwijk
Leendert woont hier bij zijn ouders op Parlevlietsteeg 20 en 36.
Hij was hier van beroep visscher en later een verwijzing genoteerd van: "naar gezinskaart zee.

Voor inzage kopie gezinskaar vader Leendert: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Leendert woonde hier met zijn gezin op: Annastraat 35 en 25.
Leendert was hier van beroep zeevarende en later motorschippersknecht.
Op 04-10-1933 vertrok hij met vrouw en 1 kind naar Wormerveer, Zaandammerpad 4.
In kolom 20 staat genoteerd: voor leendert "van gez.k. L. van Rhijn - C. Jonker" en voor Jacoba "van gez.k. W. Groen - A. v. Duijvenvoorde".

Voor inzage kopie eigen gezinskaart Katwijk: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen gezinskaart 1763 Wormer - archief Wormerland
Leendert van Rijn woonde hier met zijn gezin op Zaandammerpad 4 en vanaf 23-07-1938 op Schansstraat 19.
Leendert was hier van beroep schipper en kwam met zijn vrouw en 1 kind op 04-10-1933 van Katwijk.
Jacoba Groen is geboren op 25-01-1931 te Katwijk.
De hier genoemde trouwdatum komt niet geheel overeen met de datum op de trouwakte.
Verder wordt hier nog een Cornelis van Rhijn genoemd, geb. 20-07-1937 te wormer, die doorgestreept is en op de achterkant vermeld staat als: "abusief".
Later zijn hier nog hun ouders bijgeschreven: Leendert van Rhijn en Cornelia Jonker voor Leendert; Willem Groen en Arendje van Duivenvoorde voor Jacoba.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart Wormer: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Leendert 1862

Kinderen:

Cornelia 1930

Willem 1931

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

leendert 1904 div1
Leendert van Rijn - 1904
leendert 1904 div2
Leendert van Rijn - 1904