geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Leuntje van Rhijn

Hoofdpagina

Leuntje van Rhijn, 14-04-1897 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1897 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 22 - akte 83
Leuntje is geboren op 14-04-1897 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten half drie uur, in haar bijzijn in de ouderlijke woning
Dochter van Jacob van Rhijn (1870) en Gijsje van der Plas.
Aangegeven op 15-04-1897 des namiddags ten vier ure door Maria Elisabeth Koppenol, 32 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jacob van Rhijn, karreman, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Govert Balthazar Werther, 28 jr, ambtenaar ter secretarie en Jan Willem Kobus, 30 jr, ambtenaar ter secretarie; wonende beiden alhier.

geb leuntje 1897
Geboorte akte Leuntje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1918 Katwijk - archief Katwijk, akte 28
Getrouwd op 06-01-1921 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Leuntje van Rhijn en Arend van Duijn.
Leuntje was 21 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan zee, meerderjarige dochter van Jacob van Rhijn, 47 jr, arbeider en Gijsje van der Plas, 47 jr, zonder beroep; beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Arend was 22 jr, visscher, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Jan van Duijn, 52 jr, arbeider en Maartje van Rijn, 47 jr, zonder beroep, beiden zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee.
De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen, terwijl ten aanziender ouders des bruidegoms overlegd is, een afschrift van het proces verbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter te Leiden, waaruit blijkt, dat zij niet hunnen weigering tot het geven van toestemming zijn blijven volharden. Getuigen: Reinder Wagter, 31 jr, gemeente veldwachter, wonende te Katwijk aan den Rijn en Cornelis Parlevliet, 26 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Leuntje van Rhijn is overleden op 12-09-1976 te Katwijk, 69 jr.

Arend van Duijn is overleden op 22-04-1988 te Katwijk, 91 jr.

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 39
Leuntje woonde hier bij haar ouders o.a. op wijk E no 118, Duinpad 10g, Duinhof 12, Kerksteeg 76 en Vuiurzakpad 48 en 29a.
In kolom 20 staat vermeld: "zie deel 1 z(katwijk aan Zee) folio 161.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 39: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 1, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 161
Leuntje is hier met haar echtgenoot Arend van Duijn ingeschreven op 04-05-1918 en woonde op Sluisweg 11 en 2e Kanaalstraat 1.
Arend van Duijn is geboren op 03-05-1896 te Katwijk en was hier van beroep visscher.
Leentje was overgeschreven van: "zie deel VI folio 39"en Arend: "zie folio 168".

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 161: klik hier.


volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Arend van Duijn was van beroep: schipper, dambaas en zeevisser.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1870

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact