geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maarten van Rhijn

Hoofdpagina

Maarten van Rhijn, 16-07-1909 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1907 Katwijk - archief Katwijk, folio 45v - akte 177
Maarten is geboren op 16-07-1909 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten half tien uur.
Zoon van Maarten van Rhijn (1877) en Marijtje Ouwehand.
Aangegeven op 16-07-1909 des namiddags ten half een uur door Emmelina de Lange, 38 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Maarten van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Cornelis Schuilwerve, 21 jr, ambtenaar ter secetarie en Hendrik Vooijs, 34 jr, gemeente bode; wonende beiden alhier.

geb maarten 1909
Geboorte akte Maarten - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1933 Katwijk - archief Katwijk, folio 24 - akte 46
Getrouwd op 31-05-1933 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Maarten van Rhijn met Adriana Haasnoot.
Maarten was 23 jr, los werkman, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Maarten van Rhijn, 54 jr, huisknecht en Marijtje Ouwehand, 53 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Adriana was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Dirk Haasnoot, 58 jr, visscher, wonende te Katwijk en Adriana van der Plas, overleden.
De ouders van den bruidegom en de vader der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jan Hendrik van Neerbos, 38 jr, ambtenaar ter secretarie en Wilhelmus Gerardus van Beelen, 28 jr, concierge; beiden wonende te Katwijk.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 16.7.'09 en 15.12.'09 (= geb.dat. Maarten en Adriana), beiden N.H. (=Ned. Herv.), beiden ongeh., geen fam., Prinsestraat 6a.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Maarten van Rhijn is overleden op 29-09-1973 te Velsen, 64 jr.

Adriana Haasnoot is overleden op 14-12-1991 te Katwijk, 81 jr.

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 71
Maarten van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op Duinpad 16 en Louwerstraat 20a.

Voor bezien kopie akte Bevolkings Register folio 71: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Maarten van Rhijn - archief Katwijk
Maarten van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op: Louwestraat 20 a, Adrianastraat 3, Mr. Varkevisserstraat 67 en 109.
Maarten was hier van beroep los arbeider en is hier overgeschreven naar eigen gezinskaart (Zee).

Voor inzage gezinskaart vader Maarten: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Maarten van Rhijn woonde hier met zijn gezin op Prinsestraat 6a.
Maarten is hier van beroep arbeider en is overgekomen van gezinskaart M. Van Rhijn-Ouwehand.
Adriana Haasnoot is geboren op 15-12-1909 te Katwijk en is overgenomen van gezinskaart D. Haasnoot-v.d. Plas.
Maarten en Adriana zijn getrouwd op 31-05-1933 te Katwijk.
Later zijn hier hun ouders vermeld: Maarten van Rhijn en Marijtje Ouwehand voor Maarten; Dirk Haasnoot en Adriana van der Plas voor Adriana.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Maarten 1877

Kinderen:

Adriana Marijtje 1934

Maarten 1939

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact