Stamboom van Rijn
Maartje van Rijn

Hoofdpagina

Maartje van Rijn, 09-08-1858 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1858 Katwijk - archief Katwijk, folio 32v - akte 126
Maartje is geboren op 09-08-1858 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten half negen ure in zijn bijzijn te Katwijk aan Zee
Dochter van Jacob van Rijn (1829) en Mijtje Haasnoot Aangegeven op 11-08-1858 des namiddags ten een ure door Cornelis Schoorel, 42 jr, verloskundige , wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Willem van der Vlies, 24 jr,gemeente klerk en Engelbregt Oranje, 40 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.
Vader Jacob van Rijn was, karreman en wonende te Katwijk aan Zee, afwezig ter uitoefening van zijn beroep.

geb maartje 1858
Geboorte akte van Jannetje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1879 Katwijk - archief Katwijk, folio 8v - akte 15
Getrouwd op 23-05-1879 te Katwijk, des namidddags ten half drie uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Maartje van Rijn en Leendert van Duijn.
Maartje van Rijn, 20 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 09-08-1858, minderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Mijtje Haasnoot, zonder beroep, echtelieden, wonende te Katwijk; de vaderhierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en verklarende de toestemming der moeder te hebben gevraagd.
Leendert was 23 jr, arbeider, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 13-02-1856, meerderjarige zoon van Arend van Duijn, arbeider en Adriana van Ree, zonder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Arend van Duijn, 24 jr, arbeider, broeder bruidegom; Jan van Rhijn, 27 jr, karreman, neef bruid; Leendert van Beelen, 38 jr, arbeider, zwager bruidegom en Floris Varkevisser, 37 jr, voerman; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Arend van Duijn 13-07-1879, Katwijk.
Jacob van Duijn 24-12-1880, Katwijk
Jan van Duijn 31-03-1883, Katwijk
Leendert van Duijn 21-08-1884, Katwijk
Johannes van Duijn 01-01-1887, Katwijk
Marijtje van Duijn 09-03-1889, Katwijk
Jacobus van Duijn 07-03-1891, Katwijk
Leendert van Duijn 20-07-1893, Katwijk
Adriana van Duijn 16-09-1895, Katwijk
Dirk van Duijn 16-01-1898, Katwijk

Overlijdens Register 1899 Katwijk - archief Katwijk, folio 25v - akte 97
Maartje is overleden op 16-11-1899 te Katwijk aan Zee, des voormiddags ten half .... uur, aldaar in het huis wijk E nommer 12
Maartje van Rijn, 41 jr, zonder beroep, echtgenoote van Leendert van Duijn, dochter van den eersten comparant en Mijtje Haasnoot, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven op 16-11-1899 des namiddags ten half een uur door Jacob van Rijn, 69 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee en Jan van Rijn, 78 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan zee; zijnde de eerste vader, de tweede oom van de overledene.

ov maartje 1858
overlijdens akte Maartje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk - archief Katwijk, folio 209
Maartje woont hier bij haar ouders op wijk VII no 875.
In kolom 20 staat vermeld: "overg. naar deel 1 folio 105".


Bev. Reg. 1862-1880 deel 1 Katwijk - archief Katwijk, folio 105
Maartje staat hier met haar gezin ingeschreven, zonder vermelding van een huisnummer.
Haar echtgenoot Leendert van duijn was hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 207 Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 1, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 194
Maartje van Rhijn woont hier met haar gezin op wijk E no 12, tot haar overlijden op 16-11-1899.
Leendert was van beroep arbeider en later veldarbeider.
Na het overlijden van Maartje van Rhijn hertrouwt Leendert van Duijn op 15-05-1900 met Aaltje van Duijn en Aaltje wordt hier ook als vrouw vermeld.
Aaltje van Duijn was tot zijn overlijden de echtgenoot van Bastiaan van Rhijn (1854) en wordt hier ingeschreven op 15-05-1900 met haar drie kinderen, Neeltje, Jacoba Petronella en Bastiaan van Rhijn uit haar vorig huwelijk met de betreffende Bastiaan van Rhijn.

Voor inzage kopie folio 207 Bevolkings Register: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1829

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact