geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maartje van Rijn

Hoofdpagina

Maartje van Rijn, 27-09-1870 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1870 Katwijk - archief Katwijk, folio 41v - akte 161
Maartje is geboren op 27-09-1870 te Katwijk aan Zee, morgens ten half zeven ure.
Dochter van Jan van Rijn (1841) en Huibertje Klok.
Aangegeven op 28-09-1870 des namiddags ten een ure door vader Jan van Rijn, 29 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 53 jr, gemeenteklerk en Zier Leendert Blok, 62 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.

geb maartje 1870
Geboorte akte Maartje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1889 Katwijk - archief Katwijk, folio 13, akte 24
Getrouwd op 13-06-1889 te Katwijk, des namiddags ten half twee ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Maartje van Rijn en Jan van Duijn
Maartje was 18 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Jan van Rijn, arbeider en Huibertje Klok, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jan was 23 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Arend van Duijn, arbeider en Adriana van Ree, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Teunis Guijt, visscher, 33 jr, oom der bruid; Bastiaan van Rijn, arbeider, 34 jr, oom der bruid; Gerrit de Jong, gemeentebode, 39 jr, en Marinus van Haren, 27 jr, veldwachter, beiden geen familie van partijen; allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Adriana van Duijn 03-11-1889, Katwijk
Arendje van Duijn 05-06-1891, Katwijk
Jan van Duijn 22-04-1893, Katwijk
Arend van Duijn 28-01-1895, Katwijk
Arend van Duijn 03-05-1896, Katwijk
Huibertje van Duijn 21-06-1898, Katwijk
Huibertje van Duijn 14-06-1899, Katwijk
Jacob van Duijn 12-01-1902, Katwijk
Jacoba van Duijn 30-04-1904, Katwijk
Cornelia van Duijn 13-07-1907, Katwijk
Jannetje van Duijn 02-08-1909, Katwijk
Maartje van Duijn 08-05-1911, Katwijk
Johanna van Duijn 13-03-1915, Katwijk

Overlijdens Register 1926 Leiden - archief Leiden, folio 30 - akte 113
Maartje is op 06-02-1926 te Leiden overleden des namiddags ten kwart voor elf uur, binnen deze gemeente
Maartje van Rijn was 55 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, gehuwd met Jan van Duin, dochter van Jan van Rijn en Huibertje Klok, beiden overleden.
Aangegeven op 08-02-1926 door Herman van der Meer, 47 jr, magazijmeester, wonende te Leiden en Johannes Josephus in 't Hol, 58 jr, zonder beroep, wonende te Leiden.

ov maartje 1870
Overlijdens akte Maartje - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumInschrijving Overlijdens Register 1926 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 6 - akte 20
Voor extract:
Heden negen februari negentienhonderd zes en twintig is door mij, ambetnaar van den burgelijken stand der gemeente Katwijk ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van het artikel vijftig van het burgelijke wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op zes februari dezes jaars, des namiddags ten kwart over elf uur, in de gemeente Leiden is overleden: Maartje van Rijn, echtgenoote van Jan van Duijn, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk, dochter van Jan van Rijn en Huyibertje Klok, beiden overleden.

Waarvan akte,

ov maartje 1870
Overlijdens akte Maartje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jan Van Duijn is overleden op 27-04-1941 te Katwijk, 75 jr.

Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 221
Maartje woont hier bij haar ouders op wijk VII no 843.

Voor inzage kopie folio 221: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 35
Maartje woonde hier bij haar ouders op wijk ? no 67, 110 g, wijkD no 115 en 2e Duinpad 49.
De kinderen zijn allemaal met van Rhijn met h geschreven.

Voor inzage kopie folio 35: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 1, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 168
Maartje woont hier met haar gezin op wijk D no 148, Zuidstraat 45w en Adrianastraat 17.
Haar echtgenoot Jan van Duijn is hier van beroep arbeider en later voerman met het kenmerk O (= ondergeschikte) (nu werknemer).
Jan is geboren op 21-12-1865 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 168: klik hier.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
De vader van Jan van Duijn, Arend van Duijn, had als beroep arbeider en karreman en zijn moeder, Adriana van Rhee had als beroep naaister.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1841

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact