geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Margarita van Rijn

Hoofdpagina

Margarita van Rijn, 08-11-1759 te Oegstgeest

DTB Oegstgeest - archief Oegstgeest, boek 11 - folio 244
Margarita is gedoopt 08-11-1759 te Oegstgeest.
Dochter van Daniel van Rhijn en Antje Andriesz v.d. Aar
Getuigen: Hendrik Willemsz v.d. Aer en Neeltie Willemsz v.d. Aer

Margarita is geboren te Catw: Rhijn.

doop margarita 1759
Doop inschrijving Margarita - DTB dopen Oegstgeest 1679-1770 blz 124 - Archief Werkgroep Genealogie
Katwijks Museum.


deel ondertrouw, DTB -huwelijken gerecht 1720-1801 Katwijk, blz 41
In ondertrouw op 21-12-1792 te Katwijk:
Grietje van Rhijn en Sijme van Leeuwen.
Voor extract:
"Compareerde als vooren (= ter secretarie alhier) Sijme van Leeuwen, jongeman van de Gereformeerde Religie ende Grietje van Rhijn, jongedochter van de Roomse Religie, zijnde de bruidegom geassisteerd met de…… vader Jan van Leeuwen en verzogten drie huwelijkse proclamtien om met malkanderen in den huwelijkse staat te treeden.
Catwijk den 21 december 1792"

doop margarita 1759
Ondertrouw en trouw inschrijving Margarita - DTB -huwelijken gerecht 1720-1801 Katwijk, blz 41 - Archief Werkgroep Genealogie
Katwijks Museum.


deel trouw, DTB -huwelijken gerecht 1720-1801 Katwijk, blz 41
Getrouwd op 28-04-1793 te Katwijk:
Grietje van Rhijn en Sijme van Leeuwen.
Voor extract:
"De bovenstaande perzoonen zijn op den 28 april1793 ten overstaan van Klaas Conteo en Pieter van Steenbergen gecommitteerde Scheepenen wettelijk in den huwelijkse staat bevestigd."


Volgens het overzicht van de werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum.
Simon was arbeider, gedoopt op 22-11-1767 te Katwijk aan de Rijn, gedoopt als Sijme, zoon van Jan van Leeuwen en Marijtje van der Does.

Overlijdens Register 1829 Katwijk - archief Katwijk folio 6 - akte 178
Maragrita (Grietje) is overleden op 06-11-1829 te Katwijk aan de Rijn, des morgens ten half negen ure, aldaar in het huis no 127.
Grietje was, 76 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan de Rijn, huisvrouw van den eersten comparant, dochter van Daniel van Rijn en Antje van der Aard, beiden overleden.
Aangegeven op 07-11-1829, des voormiddags ten elf ure door Simon van Leeuwen, 69 jr, arbeider en Gijsbert Hoogteijling, 32 jr, arbeider; beiden wonende te Katwijk aan den Rijn; zijn de de eerste comparant echtgenoot en de tweede schoonzoon van de overledene.

ov margarita 1759
Akte van overlijden Margarita - Overlijdens Register 1829 Katwijk blz 49 - Archief Werkgroep Genealogie
Katwijks Museum.
Overlijdens Register 1830 Katwijk - archief Katwijk, folio 16 - akte 51
Simon is overleden op 16-07-1830 te Katwijk aan de Rijn, 64 jr.
Geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, zoon van Jan van Leeuwen en Maartje van der does.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel Janz 1710

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact