geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Maria van Rijn

Hoofdpagina

Maria van Rijn, 20-07-1837 te Tiel

Geboorte register 1837 Tiel - archief Tiel, akte 97
Maria is geboren op 20-07-1837 te Tiel, donderdag des morgens ten vier ure.
Dochter van Cornelia van Rijn (1816).
Cornelia was, zonder beroep, ongehuwd moeder en wonende alhier, 22 jr. Aangegeven door Adriana Wilhelmina Pannekoek, vroedvrouw en 40 jr, woonachtig in deze gemeente.
Getuigen: Leendert Klaassen, verver, 30 jr en Antony Lavas, verver, 25 jr, beide woonachtig in deze gemeente.

In de kantlijn is later bijgeschreven:
"Het kind in de nevenstaande acte is bij huwelijksacte den tienden april achttien honderd een en veertig alhier opgemaakt door gijsbert Roeland van Maurik en Cornelia Hendrika van Rijn gewettigd.
Tiel den tienden april achttien honder een en veertig.
De wethouder ambtenaar van den burgelijke stand den stad Tiel, C.J.A. Spiering.

geb maria 1837b
Geboorte akte Maria - archief Tiel

Maria van Rijn is bij huwelijk van haar moeder Cornelia van Rijn op 101-04-1841 te Tiel met Gijsbert Roeland van Maurik (1808) door hem erkend als wettig kind en staat dan vervolgens verder als Maria van Marurik vermeld.

Overlijdens Register 1843 Tiel - archief Tiel, akte 97

Bev. Reg. 1839-1840, deel 6 Tiel - archief Tiel, folio 184
Dit register heeft meer weg van een telling. In dit geval van: provincie Gelderland, gemeente tiel en stad Tiel.
Bij den Binnenmolen 544 zijn 2 gezinnen geregistreerd met totaal 5 personen.
Het 1e gezin is van Aalbert van Rijn, 53 jr, hier geboren te Leeuwen, vermeld als getrouwde man, arbeider en valt onder roomschen met zijn vrouw Clara Smits, 49 jr, geboren te Tiel, vermeld als getrouwde vrouw, geen beroep en val onder de protestanten.
Het 2e gezin is van Cornelia van Rijn, (= dochter van Aalbert en ongehuwd moeder) 24 jr, geboren te Utrecht, vermeld als jonge dochter en valt onder roomschenmet haar twee kinderen: Jan van Rijn, 5 jr, geboren te Tiel, vermeld als jongeman en valt onder de roomschen en Maria van Rijn, 2 jr, geboren te Tiel, vermeld als jonge dochter en valt onder de roomschen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 184: klik hier.
-------------------------------------------Moeder:
Cornelia 1816

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact