geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Marijtje van Rijn

Hoofdpagina

Marijtje van Rijn, 13-03-1860 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1860 Katwijk - archief Katwijk, folio 9v - akte 34
Marijtje is geboren op 13-03-1860 te Katwijk aan Zee, aldaar des nachts ten half een ure
Dochter van Jacob van Rijn (1834) en Dirkje Ouwehand.
Aangegeven op 14-03-1860 des middags ten twaalf ure door vader Jacob van Rijn, 25 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Hendrik de Mol, 59 jr, zeeman en Cornelis Ouwehand, 24 jr, arbeider; wonende beide in deze gemeente

geb marijtje 1860
Geboorte akte Marijtje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1882 Katwijk - archief Katwijk, folio 4v - akte 7
Getrouwd op 11-01-1882 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Marijtje van Rijn en Krijn van Dijk.
Marijtje was 21 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 16-03-1860, minderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Dirkje Ouiwehand, onder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Krijn was 21 jr, arbeider, wonende te Katwijk, aldaar geboren den 29-09-1860, minderjarige zoon van IJsbrand van Dijk, overleden en Alida Haasnoot, zonder beroep, wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Jan van den Oever, 25 jr, visscher, zwager bruidegom; Teunis van Rhijn, 38 jr, karreman, zwager bruidegom; Dirk Ouwehand, 32 jr, smid, oom der bruid en Ewoud van der Mark, 42 jr, zeevarende, oom der bruid; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Kinderen:IJsbrand van Dijk 28-05-1886, Katwijk
Jacoba van Dijk 25-01-1888, Katwijk
Amerik van Dijk 31-12-1889, Katwijk
Jacob van Dijk 27-04-1892, Katwijk
Alida van Dijk 01-12-1894, Katwijk
Teunis van Dijk 22-06-1897, Katwijk
Willem van Dijk 10-01-1900, Katwijk

Overlijdens Register 1945 Leiden - archief Leiden, folio 38 - akte 1544
Marijtje is overleden op 10-09-1945 te Leiden, te twintig uur, vijf en twintig minuten binnen deze gemeente.
Marijtje van Rijn was 85 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwe van Krijn van Dijk, dochter van Jacob van Rijn en van Dirkje Ouwehand, beiden overleden.
Aangegeven op 12-09-1945 door Carel Hendrik Wijkmans, 42 jr, portier, wonende te Leiden.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 13.3.'60 (= geb.dat. Marijtje), N.H. (= Ned. Herv.), Parlevlietstraat 16, Katwijk aan Zee.

ov marijtje 1860
Akte van overlijden Marijtje - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumInschrijving in het register van overlijden Katwijk 1945 - archief Katwijk, akte 152
Voor extract:
Heden twintig september negentienhonderd vijf en veertig is door mij, ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Katwijk: ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk Wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op 10 september deze jaars te twintig uur vijf en twintig minuten te Leiden is overleden: Marijtje van Rijn, zonder beroep, weduwe van Krijn van Dijk, oud vijf en tachtig jaren, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Jacob van Rijn en van Dirkje Ouwehand, beiden overleden.
Waarvan akte, getekend Meerbos.


ov marijtje 1860
Inschrijving overlijden Marijtje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880 Katwijk aan Zee - wijk 4 - folio 199
Marijtje woont hier bij haar ouders op wijk VII no 815.

Voor inzage kopie folio 199: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 6 - folio 72
Marijtje woonde hier bij haar ouders op (wijk D no 61), Louwestraat 47 en Zeesteeg 9.
In kolom 20 staat vermeld: "overgebracht deel 2 folio 132".

Voor inzage kopie folio 72: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 Katwijk aan Zee - deel 3 - folio 132
Marijtje woont hier met haar gezin op D no 61a,Louwestraat 49 en Zeesteeg 8 h.
Haar echtgenoot Krijn van Dijk is hier van beroep arbeider, karreman en landbouwer.

Voor inzage kopie folio 72: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1834

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact