geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Neeltje van Rhijn

Hoofdpagina

Neeltje van Rhijn, 28-08-1757 te Katwijk aan de Rijn

DTB dopen geref. Katwijk aan de Rijn 1727-1812 - blz 33.
Neeltje is gedoopt op 28-08-1757 te Katwijk aan de Rijn.
Dochter van Dirk van Rhijn en Lijtje Braam.
Getuige: Marijtje Braam.


doop neeltje 1757
doop inschrijving Neeltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Gaarder Register Katwijk 1763-1806 blz 160
Ondertrouwd op 04-06-1796 te Katwijk: Neeltje van Rhijn met Klaas Jacobz Spaanderman.
Voor Extract: "hebbe Klaas Jacobsz Spaanderman jongemand gebooren en woonende te Catwijk aan Zee en Neeltje van Rhijn, jongedochter gebooren en wooende alhier, hunne om te trouwen aangegeven. pro deo."

ot neeltje 1757
ondertrouw aangeven Neeltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumDTB trouw geref. Katwijk aan de Rijn 1709-1811 blz 72
Getrouwd op 12-06-1796 te Katwijk aan de Rijn: Neeltje van Rhijn met Claas Jacobz Spaanderman.
Neeltje was j.dogt: en geb: em wonende alhier; Claas was jm geb: en wonende alhier.

tr neeltje 1757
trouw inschrijving Neeltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Register van Overlijden 1727 Katwijk - archief Katwijk, folio 27 - akte 104
Neeltje is overleden op 02-12-1827 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten negen ure, in het huis gemerkt met no 185. Neeltje 68 jr, tapster, geboren en wonende te Katwijk aan de Rijn echtgenoote van den eersten comparant, dochter van Dirk van Rijn en Sijtje Braam, beiden overleden.
Aangegeven op 03-12-1827 des voormiddags ten elf ure door Klaas Spaanderman, 63 jr, zeeman, wonende te Katwijk aan den Rijn en Dirk Minnee, 39 jr, metzelaar, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde de eerste echtgenoot en de tweede gebuur van de overledene.

ov neeltje 1757
trouw inschrijving Neeltje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Klaas Spaanderman is overleden op 06-03-1836 te Katwijk, 70 jr.
---------------------------------------------------volgens info Werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum
Klaas was bij huwelijk 30 jr, zeeman, gedoopt op 16-02-1766 en zoon van Jacob Spaanderman en Niesje de Reus.
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Dirck 1720

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact