geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I - algemeen

Paulus van Rijn

Hoofdpagina

Paulus van Rijn, 06-11-1880 te Katwijk aan den Rijn

Geboorte Register 1880 Katwijk - archief Katwijk, folio 55v - akte 217
Paulus is geboren 06-11-1880 te Katwijk aan den Rijn, aldaar des namiddags ten vijf uur.
Zoon van Paulus van Rijn en Gerarda Verhard.
Aangegeven op 08-11-1880, des middags ten twaalf ure door vader Paulus van Rijn, 40 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Cornelis Verhart, 40 jr, arbeider en Hendrik Noppe, 29 jr, mandenmaker; wonende beiden in deze gemeente.

geboren paulus 1880
Geboorte akte van Paulus - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1889 Leiden - archief Leiden, akte 234
Getrouwd op 28-05-1902 te Katwijk, des voormiddags ten half negen uur:
Paulus van Rijn met Wilhelmina Paardekooper.
Paulus was 21 jr, groentenhandelaar, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Paulus van Rijn, groetenhandelaar en Gerarda Verard, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Wilhelmina was 22 jr, zonder beroep, geboren te Veur en wonende te 's Gravenhage, minderjarige dochter van Johannes Paardekooper en Cornelia van Zwieten, beide overleden. Zoomede zijn overleden hare grootvaders: Nicolaas Paardekooper en Huibertus van Zwieten grootmoeders: Maria Oudshoorn en Helena Boezaart. Verklarende Pieter van Zwieten, tuindersknecht, wonende te 's Gravenhage en Nicolaas Paardekooper, arbeider, wonende te Wassenaar, in hunne hoedanigheid van voogd en van toeziende voogd over de minderjarige bruid, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
Getuigen: Cornelis Wijsman, 30 jr, arbeider, wonende te Hillegom, zwager van de bruidegom; Hendrik Overpelt, 23 jr, arbeider, wonende te Leiden, zwager van de bruidegom; Hubertus Paardekooper, 37 jr, arbeider, wonende te Wassenaar, broeder van de bruid en Hendrik Vooijs, 27 jr, gemeentebode, wonende te Katwijk, zijnde geen familie van partijen.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier
Overlijdens Register 1947 Katwijk - archief Katwijk, akte 140
Zijn vrouw Wilhelmina is overleden op 30-11-1947 te Katwijk.
Aangegeven op 01-12-1947 door Wilhelmus Hendrikus van Rijn, 35 jr, landarbeider, wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie akte van overlijden Wilhelmina Paardekooper: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, deel 3 - folio 74
Petrus woonde hier bij zijn ouders op wijk 1 huisnummer 43 en 75, wijk 2 huisnummer 115.
Hij was hier van beroep arbeider.
Aantekening: overgebracht naar folio 71.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 74: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, deel 3 - folio 73
Paulus woonde hier met zijn gezin op wijk 1 nummer 43, wijk 2 nummer 115 en Voorstraat 7c.
Paulus was overgeschreven van folio 74 en hier van beroep groentenhandelaar.
Wilhelmina Paardekooper kwam van deel Dienstbode folio 37 regel 31.
Wilhelmina is geboren op 25-07-1879 te Veur.
Wilhelmina was daar dienstbode, kwam op 09-05-1902 van Zwammerdam en ging naar deel 3 rijn folio 73.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 73: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Paulus van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Voorstraat 7c, Achtersteeg 3, Voorstraat 87 en Noordwarsweg 1.
Paulus was hier van beroep groetenhandelaar en was met zijn gezin overgenomen van III R - 73 (= deel 3, Katwijk aan de Rijn, folio 73).
Wilhelmina Paardekooper is geboren op 25-07-1879 te Veur.
Paulus en Wilhelmina zijn getrouwd op 28-05-1902 te Katwijk.
Later zijn hun ouders nog bijgeschreven: Paulus van Rijn en Gerarda Verhard voor Paulus; Johannes Paardekooper en Cornelia van Zwieten voor Wilhelmina.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Paulus 1840

Kinderen:

Paulus Petrus 1903

Cornelia Adriana 1905

Gerardus Cornelis 1908

Johannes Cornelis 1910

Wilhelmus Hendrikus 1912

Maria Johanna 1913

Petrus Jacobus 1915

Petrus Jacobus 1917

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact