geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I - algemeen

Paulus Petrus van Rijn

Hoofdpagina

Paulus Petrus van Rijn, 31-07-1897 te Katwijk aan den Rijn

Geboorte Register 1897 Katwijk - archief Katwijk, folio 36 - akte 140
Paulus Petrus is geboren 31-07-1897 te Katwijk aan den Rijn, des namiddags ten negen uur in zijne woning.
Zoon van Hendrik van Rijn (1874) en Geertruida van der Zalm.
Aangegeven op 02-08-1897, des namiddags ten half een uur door vader Hendrik van Rijn, 22 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan den Rijn
Getuigen: Wilhelmus Theodorus Gerardus KL…….., 28 jr, arbeider en Petrus van Rijn, 33 jr, metselaar; wonende beiden alhier.

geboren paulus 1897
Geboorte akte van Paulus Petrus - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1925 Noorwijk - archief Leiden, inv.nr 2931, folio 11v – akte 20
Getrouwd op 07-05-1925 te Noordwijk, in het huis der gemeente verschenen:
Paulus Petrus van Rijn met Petronella Adele Maria Caspers.
Paulus was 27 jr, arbeider, geboren te Katwijk en wonende te Noordwijk, meerderjarige zoon van Hendrik van Rijn, arbeider en Geertruida van der Zalm, zonder beroep; beiden wonende te Katwijk.
Petronella was 23 jr, zonder beroep, geboren te Hattingen,meerderjarige dochter van Johannes Leonardus Caspers, 62 jr, arbeider en Lena Maria Adela Koek, 47 jr, zonder beroep; beiden wonende te Noordwijk, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Bij deze akte is overlegd een afschrift van een procesverbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter te Leiden van den achtentwintigsten januari dezes jaars, waaruit blijkt, dat de vader van den bruidegom bij zijn weigering tot het geven van toestemming is blijven volharden en de moeder van den bruidegom niet voor dien Kantonrechter is verschenen. De bruid wonende te Noordwijk.
Getuigen: Jan Ruigrok, 56 jr, bloemkweeker, oom vande bruid, wonende te Noordwijk en Antonius Stuifzand, 26 jr, vrachtrijder, zwager van den bruidegom, wonende te Leiden.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier

Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Paulus is overleden op 31-10-1966 te Noordwijk, 69 jr.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn, 1880 - 1920 - deel 3 - folio 74
Paulus woont hier bij zijn ouders op wijk 1 no 53e, wijk 2 no 174a, wijk 1 no 26 of 36, wijk 3 no 214 en Commandeurslaan 4.
Paulus was van beroep veldarbeider en van geloof R.C.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 74: klik hier.


Gezinskaart Katwijk 1e blad, vader Hendrik van Rijn – archief Katwijk
Paulus Petrus van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Commandeurslaan 4 en/of Commandeurspad 14.
Paulus Petrus is met zijn ouders overgenomen van III R-74 (= deel 3, Katwijk aan de Rijn, folio 74).
Paulus Petrus is hier van beroep arbeider en vertrekt op 22-04-1924 naar Noordwijk, Bronkhorststraat 75.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Hendrik, blad 1: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart katwijk 1 - archief Katwijk
Paulus Petrus van Rijn woonde hier met zijn gezin op Groote Steeg 3, Zeeweg 24, Commandeurspad 1 en Voorstraat 24a.
Paulus was hier van beroep arbeider en kwam op 07-05-1925 met zijn vrouw van Noordwijk, Nic. Barnhoornweg 27.
Petronella Adela Maria Caspers is geboren op 04-06-1901 te Hattingen, Duitsland.
Paulus en Petronella zijn getrouwd op 07-05-1925.
Op 14-07-1927 vertrok Paulus met zijn gezin naar Noordwijk, Doesestraat 20

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 1: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart katwijk 2 - archief Katwijk
Paulus Petrus van Rijn woonde hier met zijn gezin op Kerklaan 1 en was hier van beroep arbeider.
Paulus kwam met zijn vrouw en twee kinderen op 07-04-1928 van Noordwijk, Doesestraat 20.
Op 31-01-1929 vertrok Paulus met zijn gezin naar Valkenburg (Z.H.), Rijnstroomlaan 192.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 2: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart katwijk 3 - archief Katwijk
Paulus Petrus van Rijn woonde hier met zijn gezin op Voorstraat 28a en was van beroep arbeider.
Paulus kwam op 29-03-1929 met zijn gezin van Valkenburg (Z.H.), Rijnstroomlaan 192.
Op 23-09-1929 vertrok Paulus met zijn gezin weer naar Noordwijk, Boerenburgerweg 90.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 3: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Hendrik 1874

Kinderen:

Geertruida Gerarda 1925

Johannes Cornelis Maria Theresia 1927

Hendrikus Leonardus 1928

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact