geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Petronella van Rijn

Hoofdpagina

Petronella van Rijn, 21-02-1896 te Scheveningen

Geboorte Register 1896 Den Haag - archief Den Haag, folio 228 - akte 1326
Petronella is geboren op 21-02-1896 te Scheveningen, aldaar des ten zijnen huize des morgens ten tien ure.
Dochter van Arie van Rijn (1865) en Cornelia Franke.
Aangegeven op 21-02-1896 door vader Arie van Rijn, 30 jr, kuiper, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Johannes Visser, 38 jr en Arie Toet, 34 jr; visschers, beiden wonende te Scheveningen.

geb petronella 1896
Geboorte akte Petronella - archief Gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1926 Den Haag - archief Den Haag, folio 25v - akte 1227
Getrouwd op 13-10-1926 te Den Haag, in het huis der gemeente verschenen:
Petronella van Rijn en Cornelis Klok.
Petronella van Rijn was 30 jr, dienstbode, geboren en wonende te alhier, meerderjarige dochter van Arie van Rijn, kuiper en Cornelia Franke, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Cornelis KIok was 22 jr, stukadoor, geboren en wonende te alhier, meerderjarige zoon van Jacobus Klok, 48 jr, opperman en Adriana Cornelia Pronk, 48 jr, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Filippus Breeveld, 28 jr, kleermaker en Willem Bal, 52 jr, visschers, beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Adriana Cornelia Klok 13-07-1929, Den HaagGescheiden: volgens info in de marge van de huwelijksakte, folio 25v - akte 1227
Petronella van Rijn is op 13-04-1948 bij vonnis gescheiden van Cornelis Klok.
Voor extract toevoeging in de marge:
Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van de dertiende april negentienhonderdachtenveeretig en de inschrijfing in de registers van den Burgelijke Stand dezer gemeente op heden is het in nevenstaande akte vermedle huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Zeven september negentienhonderdachtenveertig.-------Gezinskaart Den Haag, 187/215, vader Arie van Rijn
Petrtonella van Rijn woonde hier bij haar ouders op: Heemraadstraat 241 en 05-12-1921 - Hellingweg 10.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Den Haag
Petronella van Rijn, geboren op 21-02-1896 te Scheveningen is hier van beroep dienstbode en heeft gewoond op: 29-07-1926 - v. Boetzelaerstraat82 bij (dhr/mevr) de Mare.

Voor inzage kopie Eigen Gezinskaart: klik hier


Gezinskaart Den Haag, echtgenoot C. Klok
Petronella woond hier met haar gezin op: 13-10-1926 - v. Haldegplein 41.
Zij vertrekt met haar gezin op 13-01-1930 naar Waalre-Aalst, Wilhelminastraat 75 en komt vervolgens weer terug op 13-06-1932 uit Utrecht. Het gezin wordt dan op deze kaart voor de 2e keer ingeschreven.
Zij woonde dan met haar gezin op: 20-06-1932 - Deimanstraat 159; 27-07-1932 - St Aldegondep-lein 42; 08-02-1933 v. Egmondstraat 31; 15-01-1934 - Burg. v.d. Werffstraat 69; 24-06-1935 Burg v.d. Werffstraat 80 en 28-5-1937 - Houtrustweg 340.
Bij beide inschrijvingen is Cornelis Klok van beroep stucadoor.
Op 18-01-1938 vertrekt Cornelis Klok Naar Johannesburg, Zuid Afrika en het is hier niet duidelijk of Petronella van Rijn en hun dochter Adriana Cornelia Klok is meegegaan.

Voor inzage kopie gezinskaart echtgenoot: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1865

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact