geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Petrus van Rijn

Hoofdpagina

Petrus van Rijn, 08-06-1850 te Tiel

Geboorte register Tiel - archief Tiel, folio 23v - akte 90
Petrus is geboren op 08-06-1850 te Tiel, des morgens ten vijf ure, in het huis nummer vijfentwintig .. op het .. Walburg.
Zoon van Johannes van Rijn (18090430 en 2e huw.) en Elisabeth Jansen.
Vader Johannes was schoenmaker en 40 jr.
Getuigen: Jacobus Johannes Schrider, zadelmaker, 44 jr en Jacobus Wijnand van Westering, stads bode, 31 jr.geb petrus1850
geboorte akte Petrus - archief Tiel

1e HUWELIJK

Huwelijks register 1874 Rotterdam - arch. Rotterdam, d096, akte 761
Getrouwd op 05-08-1874 te Rotterdam:
Petrus van Rijn met Johanna Elisabeth van der Lee.
Petrus was 24 jr, timmerman, geboren te tielen wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannesw van Rijn en Elizabeth Jansen, beiden overleden.
Johanna was 25 jr, zonder beroep, geboren te 's Gravenhage en wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendricus van der Lee, wwerkman en Elisabeth Obbens, zonder beroep, beide wonende alhier. De ouders van der bruid, hierbij tegenwoordig, hebben in dit huwelijk toegestemd. Getuigen: Hendrik Cornelis van der Graaf, 57 jr, stadsbode; Pieter Punk, 59 jr, ; Theodorus Hendrikus Berghout, 48 jr, beide stads sergeanten en Pieter Schoenmaker, 67 jr, bediende; wonende allen in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huwelijk: klik hier.

2e HUWELIJK

Huwelijks register 1907 Rotterdam - arch. Rotterdam, 1907-m25v
Hertrouwd op 21-08-1907 te Rotterdam: Petrus van Rijn met Maria Helena Frenzen.
Petrus was 57 jr.
Maria was 53 jr, geb op 13-02-1854 te Nijmegen en dochter van Guillielmus Frenzen en Helena Theodora Graat.

Overlijdens Register 1922 Rotterdam - archief Rotterdam, akte 2960
Petrus is overleden op 25-05-1922 te Rotterdam, des namiddags te acht uur, Volmarijnstraat, nummer 55.
Petrus was 71 jr, geboren te Tiel, wonende alhier, timmermansknecht, eerder weduwnaar van Johanna Elisabeth van der Lee, laatst echtgenoot van Maria Helena Frenzen, zoon van Johannes van Rijn en Elizabeth Jansen, beiden overleden.
Aangegeven op 27-05-1922 door Johannes Arnoldus Alinkhof, 37 jr, lijkbezorger, wonende alhier en Mareten Boonstra, 71 jr, zonder beroep, wonende alhier.

overlijden petrus 1850
Overlijdens akte Petrus - archief Tiel


Zij 1e huw: Overlijdens Register Rotterdam - archief Rotterdam, akte 1555
Johanna Elisabeth van der Lee is overleden op 16-03-1903 te Rotterdam.
Johanna was 53 jr, geboren te Den Haag en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Petrus van Rijn, dochter van Hendricus van der Lee en Elisabeth Obbens.
Johanna was geboren op 05-05-1849 te Den Haag.

Bev. Reg. 1850 - 1860 deel 13 Tiel - archief Tiel folio 809
Petrus woonde hier bij zijn vader Johannes van Rijn (1809) en zijn moeder Elisabeth Jansen op wijk T4, Walburg (Egypte) huis 49.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 809: Klik hier


Bev. Reg. 1860 - 1882 deel 28 Tiel - archief Tiel, folio 277
Petrus woont hier op Egypte (99K) bij zijn vader Johannes (1809) en is volgens kolom 20: " overgebracht in deel 5 blad 61".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 277: Klik hier


Bev. Reg. 1860-1880 deel 34 Tiel - archief Tiel, folio 61
Petrus woont hier op de Achterweg 32, 30 en/of 35 bij het gezin Peter Jansen, hoofd gezin, geb. 24-04-1822 te Drumpt, beroep timmerman en Johanna van Fiem, geb 29-01-1822 te Wamel. Vermeld als niet verwant. Petrus was hier ingerschreven na 1869, overgenomen uit deel 11 blad 277 en vertrokken op 19-05-1873 naar Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 61: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam 1880-1895 - boek/pag 494/2010 - 1e inschrijving op deze pagina
Petrus woonde hier met zijn gezin (1e vrouw) op Heerenstraat 78 en Dierg. Kade 17 en was hier op 21-05-1873 met het gezin ingeschreven.
Zijn vrouw Johanna Elisabeth van der Lee was geboren op 05-05-1949 te 's Hage.
Petrus was hier van beroep timmerman en volgens kolom 10 getrouwd op 05-08-1874.
Op 30-07-1883 is hier nog ingeschreven: Johannes van Rijn (1860 en zoon van Johannes Cornelis van Rijn 1835) komende van Amsterdam en als neef vermeld. Hij was hier van beroep kantoorbediende en vertrok weer op 14-02-1994 naar Amsterdam.
Op 12-11-1884 is Petrus met zijn gezin vertrokken naar Delftshaven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 2010: Klik hier


Bev. Reg. Delfshaven 1880-1886 - gedeelte buiten de kom folio 70
Petrus is hier met zijn gezin ingeschreven op 15-11-1884 en woonde met zijn gezin op Josephstraat 59.
Petrus was ook hier van beroep timmerman, kwaqm met zijn gezin op12-11-1884 van Rotterdam en ging weer op 28-09-1885 terug naar Rotterdam. In kolom 20 staat nog: Linker Rottekade.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 70: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam 1880-1895 - boek/pag 494/2010 - 2e inschrijving op deze pagina
Petrus woonde hier met zijn gezin (1e vrouw) op: Rotte 88, Goudstraat 101, Bokelstraat 15, Almondestraat 25, Zwart Janstraat 141, Klariskade 170, N. Binnenweg (92, 192 of 692) en de Gaffelstraat 54.
Petrus was hier van beroep timmerman en kwam met zijn gezin van Delfshaven en is met zijn gezin van hier overgeschreven naar een gezinskaart.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 2010: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam - 589/206 (1e gezinskaart)
Op 28-09-1885 hier ingeschreven, komende van Delftshaven.
Petrus woonde hier met zijn gezin op de Gaffelstraat 4, 27, en 2. Daarna op de Volmarijnstraat 55.
Volgens deze pagina is er ook een 2e kaart aanwezig.

Kopie 1e gezinskaart nog niet aanwezig.


Eigen Gezinskaart Rotterdam - 2e kaart (589/206)
Petrus woonde hier met zijn 2e vrouw, Maria Helena Frenzen, en de kinderen George Dirk, Johanna Elisabeth, Bernardus Elisabeth en Maria Elisabeth Petronella op Volmarijnstraat 55 b.
Petrus komt met kinderen op 28-09-1885 van Delfshaven. Opmerking "zie 1e kaart".
Petrus woont hier tot zijn overlijden op 25-05-1922.
Tevens woonde hier bij Petrus de twee kinderen van zijn vrouw: Johannes Wilhelmus van Galen, geb. 14-09-1889, huw. 06-02-1924 en Maria Helena van Galen, geb. 15-02-1894, huw. 17-04-1918.
Na het overlijden van Petrus is zijn 2e vrouw, Maria Helena Frenzen op 22-08-1928 naar Voorburg, Oostvlietstraat 5 vertrokken.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-------------------------------------------Vader:
Johannes 1809

Kinderen:
1e huw

Elisabeth Catharina - 1875

Elisabeth Catharina - 1876

Petronella Helena Maria 1877

Cornelia Franciska Maria 1879

Johannes 1881

George Dirk 1885

Johanna Elisabeth 1887

Petrus 1888

Bernardus Franciscus 1890

Maria Elizabeth Petronella 1894

Wilhelmus Hendrikus 1895

Sophia Maria 1895

Kinderen:
2e huw.: geen

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact