geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Pieter Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Pieter Cornelis van Rijn, 06-08-1893 te Scheveningen

Geboorte Register 1893 Den Haag - archief Den Haag, folio 60v - akte 3187
Pieter Cornelis is geboren op 06-08-1893 te Scheveningen, aldaar des namiddags ten drie ure.
Dochter van Arie van Rijn (1865) en Cornelia Franke.
Aangegeven op 07-08-1893 door vader Arie van Rijn, 29 jr, kuiper, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Willem Overduin, 37 jr, scheepmaker en Cornelis Franke, 37 jr, koopman; beiden wonende te Scheveningen.

geb pieter 1893
Geboorte akte Pieter Cornelis - archief Gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1925 Den Haag - archief Den Haag, folio 10- akte 1200
Getrouwd op 21-10-1925 te Den Haag, in het huis der gemeente verschenen:
Pieter Cornelis van Rijn met Anna Marie Buchmeijer.
Pieter Cornelis van Rijn was 32 jr, trambestuurder, geboren alhieren wonende te Rijswijk in Zuid Holland, meerderjarige zoonj van Arie van Rijn en Cornelia Franke, 50 jr, zonder beroep, beiden wonende te Scheveningen.
Anna Marie Buchmeijer was 28 jr, zonder beroep, van Duitse nationaliteit geboren te Lindenau in Saksen, wonende alhier, meerderjarige dochter van de gescheiden echtelieden Gustav Adolf Buchmeijer, loodgieter, wonende te Weimar in Thüringen en Amalie Auguste Mäser, zonder beroep, wonende te Kötzschenbroda in Saksen.
Getuigen: Hendrik Johannes Schijf, 36 jr, huisschilder en Lodeijk Johannes van der Toorn, 23 jr, slager; beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.Gescheiden volgens info huwelijksakte Den Haag 1925, folio 10- akte 1200
Pieter Cornelis van Rijn is op 30-08-1935 te Den Haag gescheiden van Anna Marie Buchmeijer. Voor extract van het geschrevene in de marge van deze akte:
Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van den dertigsten augustus negentienhonderd vijfendertig en de inschrijving in de registers van den Burgelijken Stand dezer gemeente op heden is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Dertien september negentienhonderd vijfendertig.Hertrouwd volgens info eigen Gezinskaart 1 - Den Haag
Pieter Cornelis van Rijn trouwt voor de 2e keer op 19-04-1939 met Agnes Kuhlhüser.

Gezinskaart Den Haag, 187/215, vader Arie van Rijn
Pieter Cornelis van Rijn woonde hier bij zijn ouders op: Heemraadstraat 241 en 05-12-1921 - Hellingweg 10.
Pieter Cornelis is hier van beroep poetser bij H.T.M. en vertrekt op 29-11-1923 naar Rijswijk Z.H., Torenstraat 44.

Voor inzage kopie gezinskaart 187/215 vader Arie van rijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen gezinskaart 1 - Den Haag
Pieter Cornelis van Rijn woonde hier met zijn gezin op: 21-10-1925 Camera Obscurastraat 5; 25-01-1933 Giskerstraat 409; 24-04-1935 Ripperdastraat 18 en 18-05-1936 Keizerstraat 19.
Pieter Cornelis is hier van beroep: bestuurder H.T.M.
Pieter Cornelis werd hier op 28-10-1925 ingeschreven, komende van Rijswijk Z.H.
Zijn vrouw Anna Marie Buchmeijer staat hier vermeld met V.T. 20/21 komende van Lindenau in is mop 27-12-1896 ook geboren te Lindenau in Saksen, Duitsland.
Op 17-10-1928 vertrekt Piet cornelis met zijn vrouw naar Rijswijk Z.H., Ieplaan 95.
Met zijn 2e vermelding op deze kaart staat hij alleen op 17-01-1933 hier weer ingeschreven, komende van Rijswijk Z.H. en is nog steeds bestuurder H.T.M. van beroep.
Op deze gezinskaart zijn geen kinderen vermeld.
Later is bijgeschreven dat Pieter Cornelis op 19-04-1939 met Agnes Kuhlhüser is hertrouwd.
Boven in de marge is later bijgeschreven: z v. ( zoon van) Arie 25-2-'65.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart 1: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart 2 Den Haag - gezinskaart met info echtgenoot Anna Maria Buchmeijer
Pieter Cornelis van Rijn staat hier alleen met naam en geb.datum 06-08-"93 vermeld.
Anna Marie Buchmeijer was geboren op 27-12-1896 te Lindenau (DL) en E.L. (evangelisch Luthers) van geloof.
Zij kwam pas op 03-03-1933 van Rijswijk Z.H. en woonde op: 04-03-1933 - Nic. Gulpstraat 10; 22-03-1934 - Fahrenheitstraat 346 en 18-04-1934 Dereksenstraat 18.
In mei 1935 vertrok zij naar Hoogezand, Eendrachtweg 4.
Boven in de marge is nog bijgeschreven: " zie A.K. v.d. man".
Op deze gezinskaart zijn ook geen kinderen vermeld.

Voor inzage kopie gezinskaart 2: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart 3 Den Haag - 2e echtgenoot Agnes Kuhlhüser
Agnes Kuhlhüser is geboren op 08-11-1913 te Sölde (Dortmund) Duitsland en is van beroep dienstbode.
Agnes kwam op 12-12-1932 van Losser, Duitsland en woonde op: 12-12-1932 Bezuidenhout 90, i/d Hendriks; 23-07-1935 Lange Houtstraat 5; 14-11-1936 Laan van Meerdervoort 31, i/d Berends.
Op de voorkant staat is later bijgeschreven: Huwelijk 19-04-1939 met Pieter C. van Rijn.

Voor inzage kopie gezinskaart 3, Agnes = 2e echtgenoot: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1865

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact