geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Trijntje van Rijn

Hoofdpagina

Trijntje van Rijn, 14-06-1905 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1905 Katwijk - archief Katwijk, folio 37 - akte 144
Trijntje is geboren op 14-06-1905 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des namiddags ten zes uur.
Dochter van Cornelis van Rijn (1875) en Maartje van der Luijt.
Aangegeven op 15-06-1905 des namiddags ten een uur door Emmelina de Lange, 34 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Cornelis van Rijn, arbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee. Getuigen: Buisert van der Plas, 26 jr, zonder beroep en Hendrik Vooijs, 30, bode; wonende beiden alhier.

geb trijntje 1905
Geboorte akte Trijntje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1927 Katwijk - archief Katwijk, folio 12 - akte 22
Getrouwd op 03-03-1927 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Trijntje van Rijn en Teunis Sip.
Trijntje was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Cornelis van Rijn, 52 jr, arbeider en Maartje van der Luijt, 52 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Teunis was 23 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Willem Sip en Dieuwertje Guijt, beiden overleden. De ouders der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Simon Sip, 44 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, broeder van den bruidegom en Aldert van Schie, 48 jr, stalhouder, wonende te Katwijk aan Zee, geen familie van partijen.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 1.12.'03 en 14.6.'05 ( resp. geb.dat. van Teunis en Trijntje), beiden N.H. (= Ned. Herv.), beiden ongehuwd, geen fam., Annastraat 28 inw.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Teunis Sip is overleden op 22-03-1948 te Katwijk, 44 jr.

Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 77
Trijntje van Rijn woonde hier bij haar ouders op wijk E no 16, Zuidstraat 45, Duinhof 2 en Zuidstraat 23.

Voor inzage kopie folio 77: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Cornelis van Rijn - archief Katwijk
Trijntje van Rijn woonde hier bij haar ouders op Zuidstraat 23d en is met haar ouders overgenomen van VI.Z 77 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 77).
Regel 7: Trijntje vertrok op 06-09-1922 naar Rotterdam.
Regel 12: Trijntje kwam op 23-06-1923 weer terug uit Rotterdam, Lieve Verschuierstraat 68 a en ging later naar gezinskaart Zee (= Katwijk aan Zee) T. Sip.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Cornelis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Katwijk, echtgenoot Teunis Sip - archief Katwijk Trijntje van Rijn woonde hier met haar gezin op Annastraat 28 inw., Buitensluisstraat 25 en Boulevard 14.
Trijntje is overgenomen van gezinskaart C.v. Rijn-v/d Luijt.
Teunis Sip is geboren op 01-12-1903 te Katwijk, hier van beroep arbeider, vermelding B.D. (buitengewoon dienstplichtig), en overgenomen van gezinskaart W. Sip-Guijt.
Trijntje en Teunis zijn getrouwd op 03-03-1927.
Hun ouders zijn later bijgeschreven: Cornelis van Rijn en Maartje van der Luijt voor Trijntje, Willem Sip en Dieuwertje Guijt voor Teunis.

Voor inzage kopie gezinskaart echtgenoot Teunis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Teunis Sip is geboren op 01-12-1903 te Katwijk en zijn vader Willem Sip was van beroep schippersknecht.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1875

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact