geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Trijntje van Rhijn

Hoofdpagina

Trijntje van Rhijn, 17-11-1910 te Den Haag

volgens info gezinskaart Den Haag van vader Gijsbert
Trijntje is geboren op 17-11-1910 te Den Haag.
Zoon van Gijsbert van Rhijn (1881) en Trijntje Roos.

Huwelijks Register 1933 Den Haag - archief Den Haag, folio 145 - akte 284
Getrouwd op 20-12-1933 te Den Haag, verschenen voor mij in het openbaar in het huis der gemeeente ten einde een huwelijk aan te gaan:
Trijntje van Rhijn en Martinus Cornelis van der Kaaij. Trijntje was 23 jr, zonder broep, geboren en wonende te 's Gravenzande, meerderjarige dochter van Gijsbert van Rhijn, arbeider en Trijntje Roos, zonder beroep, beiden wonende alhier, van wier toestemmingen de tusschenkomst van den kantonrechter is ingeroepen.
Martinus 25 jr, huisschilder, geboren en, wonende alhier, meerderjarige zoon van Martinus van der Kaaij, 52 jr, rijwielhandelaar en Cornelia Boon, 56 jr, zonder beroep , beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Hendrik Johannes Stam, 45 jr, arbeider en Leendert van der Kaaij, 28 jr, rijwielhersteller, broeder van de bruidegom, beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Gezinskaart vader Gijsbert van Rhijn - Den Haag 178/259
Trijntje van Rhijn staat hier bij zijn ouders ingeschreven.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Gijsbert: klik hier voor de voorkant.


Eigen Gezinskaart - Den Haag
Trijntje staat hier alleen ingeschreven en wonende op: 23-11-29 - Alex Gogelweg 32; 30-05-1930 - Scholstraat 32 (ouders); 01-01-1932 - Jacob Catslaan 2 (b/d wed. Kessler): 08-01-1932 - Scholstraat 32 (ouders) en 26-01-1933 - Noordwijkstraat 45 a.
Trijntje vertrok op 02-01-1934 naar 's Gravenzande, Langestraat 109.
Later is bijgeschreven, dat zij op 20-12-1933 is getrouwt met M.C. van der Kaay en in de marge staat: "zie Gijsbert 25-11-1881 (haar vader).

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gijsbert 1881

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact