geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn

info mogelijke voorvaders

Hoofdpagina

Het uitzoeken naar de juiste voorvaderen

Inmiddels ben ik wat dieper gedoken in de informatie van de Genealogie VAN RIJN, "van Voorschoten (6 generaties)" op de website van www.devries-doyle.org.
(Zie ook de betreffende informatie op de Hoofdpagina.)
Alhoewel de heer de Vries zijn informatie met info uit ruim 400 aktes gestaafd heeft blijft nader onderzoek voor meer informatie toch wel wenselijk, maar mag worden aangenomen, dat de betreffende informatie korrekt is.
De pagina's van de van Rijns uit deze informatie zullen wat afwijkend zijn, dan u op mijn website gewend bent, maar wil deze informatie u toch niet onthouden en zal in de komende tijd regelmatig de pagins's omtrent deze van Rijns aanvullend op de website plaatsen.

Er zijn kinderen van getrouwde vrouwelijke van Rijns, die bij gebrek van een achternaam van de vader de achternaam van de moeder hebben aangenomen, dus al van Rijn genoemd worden. Deze personen en diens nazaten zijn in het ondervemelde deel van overzicht op de website niet opgenomen. Het zijn van afkomst dus geen echte van Rijns en zal deze personen later in een apart deel op de website gaan vermelden.

Het kan voorkomen, dat op de pagina van een van Rijn de verwijzing van diens kinderen nog geen resultaat oplevert, maar met de voortgang van dit deel van de website zal het later dan beter lukken.

Begin hier bij de oudste voorvader van deze 6 generaties: klik hier voor Willem (van Rijn, de oudste voorvader)

Bekijk het schematisch overzicht van Voorschoten: klik hier voor het betreffende schema======================================================


De hypothese over de voorvaderen der van Rijns

Zoals al op de hoofdpagina is gesteld, geldt de hypothese voor de eerste vier mij bekende generaties. Aldus als voorwaardelijke waarheid aangenomen, dat onderstaand de generaties voorvaderen zijn, doch nog wel naar bewijzen gezocht dient te worden. Ten eerste de generatie van Gerrit (Gerardus)van Rijn (huw 1742) en vervolgens van zijn: vader Cnelis (Cornelis Jansz van Rijn (gedoopt 06-07-1659); grootvader Jan Danielsz van Rijn (geb. rond 1616 ) en overgrootvader Daniel Jansz van Rijn (geb. rond 1590).
Van de generatie van de overgrootvader is niet meer bekend dan zijn naam en dat hij getrouwd is op 10-05-1615 te Voorschoten met Maritgen Gerritsdr.
Als leidraad neem ik hiervoor de informatie van de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero en de Werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum.Een nieuwtje wat de afgelopen weken is gebleken, dat er ook een Nederduits Hervormd/gereformeerd/protestantse deel in de tak van Katwijk zit.
Vooral bij de nazaten van Claas en Jacob van Rijn, twee broers van de bovenvermelde Gerrit van Rijn. Hierbij is gebleken dat Dirk van Rijn, nu 85 jaar en medeoprichter van de Werkgroep Genealogie in Katwijk, nu ook tot deze stamboom behoort.
Dirk van Rijn had ik al in de jaren tachtig ontmoet. Maar doordat hij geen rooms katholiek was, hebben wij met de informatie van toen verder niet naar elkaars stamboom verder gekeken.

Verder zal ik in de komende tijd, met de tot mij beschikking staande informatie middels deze pagina, de pagina's van de betreffende voorvaderen op deze website gaan opzetten en uitbouwen.
Een heel kleine start is al gemaakt, maar hoop de info en pagina's inzake de voorvaderen beetje bij beetje uit te kunnen breiden.


======================================================


Indien er woord(den) in het blauw in de tekst staat/staan, kan hierop geklikt worden om het betreffende document te bezien.

Voor het verdere onderzoek gebruik ik twee overzichten als leidraad.
Ten eerste: de eerste 3 relevante pagina's (van de honderd) van het overzicht van Henk van der Does van de Genealogische Club in het Museum Katwijk en
ten tweede: een overzicht relevante delen uit de kwartierstaat van Brederode.
Helaas staan in beide overzichten geen bronvermeldingen genoteerd.
Verder staat er in het rood een nummer voor de namen van de van R(h)ijns, welke corresponderen met de nummers van de betreffende van R(h)ijns in het hieronder vermelde overzicht.


In het overzicht van de mogelijke voorvaderen heb ik de relevante van R(h)ijns genoemd van de drie generaties voor de Gerardus (Gerrit) van Rijn, getrouwd in 1742 te Katwijk.
In eerste instantie de info uit het overzicht van de Katwijkse Genealogische Club, in purper gekleurd, gebruikt en vervolgens aangevuld met de info uit de kartierstaat van Brederode, in het blauw gekleurd. Daarbij met de gele markering aangegeven, waar de verschillen liggen; eveneens de vraagpunten. Met als bijlage van het overzicht een document, waarop ter ondersteuning diverse kopieŽn van akten inzake de betreffende van Rijns staan.


======================================================


Geraadpleegde Archieven op volgorde plaatsnaam
Klik op naam archief of direkt zoeken om direkt naar de betreffende site en/of pagina te gaan.


Gelders Archief, Arnhem.
Genealogie Club van het Katwijks Museum, Katwijk aan Zee.

Gemeente Archief Wassenaar.
- direkt zoeken in indexen (o.a. dtb's en Burg.Stand) van Wassenaar.
- direkt zoeken naar personen/akten in archief Wassenaar.
------------------------------------------------Indexen en schema's alle takken

vragen wachten op antwoorden

Contact