geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Wilhelmina van Rijn

Hoofdpagina

Wilhelmina van Rijn, 01-04-1874 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1874 Katwijk - archief Katwijk, folio 12 - akte 44
Wilhelmina is geboren op 01-04-1874 te Katwijk aan Zee, aldaar des middags ten vier ure
Dochter van Klaas van Rijn (1839) en Wilhelmina Ouwehand.
Aangegeven op 03-04-1874 des middags ten twaalf ure door vader Klaas van Rijn, 35 jr, karreman , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Roeland van Slootweg, 34 jr, gemeente ontvanger en Antonie Rovers, 45 jr, veldwachter; wonende beiden in deze gemeente

geb wilhelmina 1874
Geboorte akte Wilhelmina - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1898 - archief Katwijk, akte 15
Getrouwd op 24-03-1898 te Katwijk, des namiddags ten half een uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd;
Wilhelmina van Rijn en Jacob van Dijk.
Wilhelmina was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige dochter van Klaas van Rijn, voerman en Wilhelmina Ouwehand, zonder beroep, beide wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jacob was 25 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Bastiaan van Dijk, overleden en Leijbet de Jong, zonder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Cornelis aan de Wiel, 29 jr, kuiper, zwager van de bruid; Willem van Dijk, 449 jr, Coprnelis van Dijk, 46 jr; Jacob van Dijk, 39 jr; zijnde de laatste drie getuigen arbeiders en broeders van de bruidegom; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.Kinderen:Bastiaan van Dijk 23-02-1894, Katwijk
Bastiaan van Dijk 14-02-1896, Katwijk
Lijdia van Dijk 23-08-1899, Katwijk
Wilhelmina van Dijk 27-03-1904, Katwijk
Geertje van Dijk 20-01-1909, Katwijk
Klazina van Dijk 29-09-1911, Katwijk

Overlijdens register 1949 Leiden - archief Leiden, folio 547 - akte 1091
Wilhelmina is overleden op 02-12-1949 te Katwijk aan Zee, te acht uur en dertig minuten.
Wilhelmina was 75 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenote van Jacob van Dijk, dochter van Klaas van Rijn en Wilhelmina Ouwehand, beiden overleden.
Aangegeven op 03-12-1949 door Arie Kruijf, 43 jr, bediende, wonende te Leiden.
In de kantlijn is later bijgeschreven: 1-4-74 (geb.dat.), Batavenstraat 9, N.H. (Ned. Herv.)

ov wilhelmina 1874
Akte van overlijden Wilhelmina - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Inschrijving van overlijden in Overlijdens Register 1949 Katwijk, akte 142.
Het overlijden van Wilhelmina te Leiden is op 08-12-1949 in het Overlijdens Register van Katwijk ingeschreven.
Voor extract: Op twee december negentienhondert negen en veertig, te acht uur vijf en veertig minuten is in de gemeente Leiden overleden: van Rijn, Wilhelmina, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroepen wonende te Katwijk, echtgenoote van: van Dijk, Jacob, dochter van: van Rijn, Klaas en van Ouwehand, Wilhelmina, beiden overleden.
Deze akte is door mij, Ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Katwijk opgemaakt op acht december negentienhonderd negen en veertig.
Getekend: Meerbos.

inschr ov wilhelmina 1874
Akte van inschrijving overlijden Wilhelmina - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Bevolkings Register Katwijk 1862-1880 - deel 4, folio 218
Wilhelmina woont hier bij haar ouders op wijk 4 no 362.

Voor inzage kopie folio 218: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 6, folio 80
Wilhelmina woont hier bij haar ouders op wijk E no 32 en Zuidstraat 11.
Aantekening in kolom 20: "overgeb. deel 2 folio 117".

Voor inzage kopie folio 80: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk 1880-1920 - deel 2, folio 117
Wilhelmina woonde hier met haar gezin op Zeestraat 9f.
Haar echtgenoot Jacob van Dijk, geboren op 07-06-1872 te Katwijk, was hier van beroep karreman en later visscher.
Jacob staat op deze pagina eerst als zoon van het gezin van zijn vader Bastiaan van Dijk (geb. 04-02-1821 te Katwijk)

Voor inzage kopie folio 80: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Klaas 1839

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact