geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Dreumel

Willem van Rhijn

Hoofdpagina

Willem van Rhijn, 14-03-1832 te Dreumel

Geboorte register 1832 Dreumel - arch gem. Beneden Leeuwen, akte 11
Willem is geboren op 14-03-1832 te Dreumel, ten elf ure des voormiddags.
Zoon van Jan van Rhijn (17910216) en Maria van Dijk.
Aangegeven door vader Jan van Rhijn, visscher en 40 jr, wonende te Dreumel.
Getuigen: Willem Hol, landbouwer, 50 jr en Hendrik de Vree, veldwachter, 39 jr, beiden wonende te Dreumel.

geb Willem 1832
Geboorte akte Willem - archief Beneden Leeuwen

Overlijdens register 1848 Dreumel - archief Gelders Archief te Arnhem - akte 33
Willem is overleden op 06-11-1848 te Dreumel, des morgens om half vijf ure te Dreumel, 16 jr.
Ongehuwde zoon van Jan van Rhijn en Maria van Dijk, ehelieden.
Aangegeven door Johannes van Lent, arbeider, 41 jr. Zwager van de overledene en wonende te Dreumel met Johannes Numans, secretaris, 58 jr.

ov Willem 1832
Overlijdens akte Willem - archief Beneden Leeuwen

Memorie van Succesie, Druten - Gelders Archief, blad 392, 395 en 397
Op 4 december 1848 is de burgemeester van Dreumel inzake het onvermogend zij van Willem blijkbaar niet verder gekomen dan de staat der sterfgevallen Dreumel november 1848. Een staat van het onvermogend zijn van Willem is nu niet te vinden: niet gemaakt, danwel in ongerede geraakt.

Voor inzage kopie akte memorie van successie, blad 392: klik hier.


Blijkbaar wilde de betreffende afdeling succesierechten van de staat toch wel een verklaring hebben omtrent een mogelijk vermogen/onvermogen van Willem.
Derhalve is door de burgemeester van Dreumel op 11 juli 1849 alsnog een verklaring van het onvermogend zijn van Willem bij overlijden.

Voor inzage kopie akte memorie van successie, blad 395: klik hier.

Voor inzage kopie akte memorie van successie, blad 397: klik hier.
-------------------------------------------Vader:
Jan Hendrik 1791

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact