gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Willempje van Rijn

Hoofdpagina

Willempje van Rijn, 26-05-1805 te Katwijk

Volgens doop inschrijving
Willempje is geboren op 25-05-1805 te Katwijk aan Zee.


DTB dopen Geref. 1761-1812 Katwijk aan Zee, blz 179
Dochter van Willem C. van Rhijn (1780) en Leuntje P. de Vreugd.
Getuigen: Dirk J. Verdoes en Kniertje C. Van Rhijn.

doop willempje 1805
doop inschrijving van Willempje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register Katwijk 1827 - archief Katwijk, folio 27 - akte 26
Getrouwd op 09-09-1827 te Katwijk, des middags ten twaalf ure, gecompareerd in het huis van de gemeente:
Willempje van Rijn met Harmen Krijgsman.
Willempje was 22 jr, dienstbode, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 26-05-1805, meerderjarige dochter van Willem Corneliszoon van Rijn en Leuntje Pietersdochter de Vreugd, beiden overleden te Katwijk den 10-03-1805 en den 12-01-1814;
"zijnde de grootouders zoo van vaders als moederzijde der bruid met namen Cornelis van Rhijn en Trijntje Vooye, Pieter de Vreugd en Deuntje van Beelen, mede allen overleden te Katwijk, de eerste den 09-09-1795, de tweede den 21-09-1827, de derde den 01-07-1810 en de laatstgenoemde den 02-04-1806".
Harmen was 25 jr, zeeman, geboren en wonende te katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 28-03-1802, meerderjarige zoon van Gijsbert Harmenzoon Krijgsman, ovrleden te Katwijk den 29-09-1817 en van Aagje de Reus, rederes, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Krijn Krijgsman, 29 jr, zeeman, broeder; Gerrit de Jong, 60 jr, winkelier, oudoom des bruidegoms; Cornelis van der Plas, 30 jr, zeeman, aangehuwde broeder der bruid en Jan de Best, 29 jr, veldwachter, goede bekende van partijen; wonende de drie eerste te Katwijk aan Zee en de laatstgenoemde te Katwijk aan de Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2.


Kinderen:Leuntje Krijgsman 19-04-1830, Katwijk
Gijsbert Krijgsman 1932, Katwijk
Willem Krijgsman 15-10-1938, Katwijk
Jan Krijgsman 19-08-1841, Katwijk
Aagje Krijgsman 14-09-1847, Katwijk

Overlijdens Register 1888 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 6 - akte 20
Willempje is overleden op 18-02-1888 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten zeven uur, aldaar in het huis wijk D nommer 124.
Willempje was 82 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Harmen Krijgsman, dochter van Willem Corneliszoon van Rhijn en Leentje de Vreugd, beiden overleden.
Aangegeven op 20-02-1888, des voormiddags door Willem Krijgsman, 48 jr, schipper, wonende te Katwijk aan Zee en Cornelis van Houten, 30 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan zee; zijnde de eerste zoon, de tweede kleinzoon van de overledene.


ov willempje 1805
Overlijdens akte Willempje - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 Katwijk aan Zee - Archief Katwijk, folio 95
Harmen Krijgsman is overleden op 21-10-1868 te Katwijk.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - Archief Katwijk, folio 54
Willempje van Rhijn woont hier met haar gezin op wijk VII huis 780.
Haar echtgenoot Harmen Krijgsman is hier van beroep visscher.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 Katwijk aan Zee - Archief Katwijk, folio 95
Willempje van Rhijn woont hier met haar gezin op wijk VII huis 761.
Haar echtgenoot Harmen Krijgsman is ook hier van beroep visscher en woonde hier tot zijn overlijden op 21-10-1868.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 95: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Willem 1780

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact