geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Zeger van Rijn

Hoofdpagina

Zeger van Rijn, 10-11-1897 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1897 Katwijk - archief Katwijk, folio folio 129v - akte 5064
Zeger is geboren op 10-11-1897 te Katwijk aan Zee, aldaar ten zijnen huize, des avonds ten half twaalf ure.
Zoon van Jacob van Rijn (1870) en Neeltje Antje Lamme
Aangegeven op 11-11-1897 door Eva Maria Bronkhorst, 49 jr, vroedvrouw, wonende te Scheveningen.
Jacob van Rijn, kuiper, wonende aldaar.
Getuigen: Hendrik Jan van Leth, 33 jr, bode en Engelbertus Heilbron, 54 jr, zonder beroep; beiden wonende alhier.

geb zeger 1897
Geboorte akte Zeger - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1918 Den Haag - archief Den Haag, folio 7v - akte 1423
Getrouwd op 13-11-1918 te Den Haag, voor ons in het huis der gemeente verschenen:
Zeger van Rijn met Frederika Wilhelmina Zoon.
Zeger van Rijn was 21 jr, kantoorbediende, geboren en wonende te Scheveningen, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, 48 jr, kuiper en Neeltje Antje Lamme, 47 jr, zonder beroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Frederika Wilhelmina Zoon was 18 jr, zonder beroep, geboren alhier, wonende te Scheveningen, minderjarige dochter van Willem zoon, 48 jr, agent van politie en Adriana Speijer, 45 jr, zonder beroep, beiden wonende te Scheveningen, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Getuigen: Adrianus Jacobus Nicolaas Beijersbergen, 21 jr, kok en Huibert Krijn van Duijvenvoorde, 21 jr, onderwijzer; beiden wonende te Scheveningen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1949 Den Haag - archief Den Haag, folio 107 - akte B 633
Jacob van Rijn is overleden op 10-05-1949 te Den Haag, ten drie en twintig ure, nul minuten
Zeger van Rijn was 51 jr, bureauchef B ter Gemeentesecretarie, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Frederika Wilhelmina Zoon, zoon van Jacob van Rijn en Neeltje Antje Lamme, beiden overleden.
Aangegeven op 13-05-1949 door Dirk Kwakkel,59 jr, bedienaar, wonende alhier.

ov zeger1897
overlijdens akte Zeger - archief Gemeente Den Haag

Gezinskaart Den Haag, 187/209, vader Jacob van Rijn
Zeger van Rijn woonde hier bij zijn ouders op: 06-09-1905 - W. Beukelszplein 4.
Zeger is hier van beroep: ....knt.

Voor inzage kopie gezinskaart vader: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Den Haag
Zeger van Rijn woonde hier met zijn gezin op: 13-11-1918 - de d'Aumeriestraat 9.
Vervolgens vertrok hij met zijn vrouw Frederika Wilhelmina zoon op 08-12-1918 naar Leiderdorp om dan weer op 17-07-1919 met vrouw en 1 kind terug te keren van Leiderdorp naar Den Haag.
Dan wordt het gezin weer hier in Den Haag ingeschreven en woont vervolgens op: 23-07-1919 - W. Beukelszplein 4; 13-02-1920 - Ooststraat 18; 05-11-1927 - Ooststraat 20; 27-10-1933 - Zeeruststraat 24; 1-11-1935 - Zeekant 41; 13-02-1939 Haringstraaat 29d en 08-06-1939 Schuitenweg 64.
Zeger was hier van beroep: kantoor bediende.
Frederika Wilhelmina zoon is geboren op 12-02-1900 te Den Haag.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
jacob 1870

Kinderen:

Jacob 1919

Willem 1927

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact