geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Franciscus Antonius van Rijn

Hoofdpagina

Franciscus Antonius van Rijn, 14-03-1865 te RotterdamGeboorte register 1865 Rotterdam - archief Rotterdam, folio 46 - akte 967
Franciscus Antonius is geboren op 14-03-1865 te Rotterdam, des voormiddaga ten vijf ure, ten zijnen huize.
Zoon van Johannes Cornelis van Rijn (1835) en Maria Bakker.
Aangegeven op 15-03-1865 door Johannes Cornelis van Rijn, timmerman, 31 jr, wonende Goudscheweg 13-523. Getuigen: Leendewrt Johannes Meininger, timmerman, 24 jr, wonende Korte Wagenstraat en Cornelis van Wanrady, timmerman, 23 jr, wonende Broedersteeg 4 of 7-319.

geb franciscus  1865
Geboorte register - archief Rotterdam
Volgens info index archief Rotterdam - Kralingen 1894-025v, akte 49
Getrouwd op 13-08-1894 te Kralingen (nu deel van Rotterdam:
Franciscus Johannes van Rijn met Hendrina Jacoba Dijkgraaf.
Franciscus was 29 jr, laatst wonende te Rotterdam.
Hendrina, was 30 jr is geboren op 08-09-1863 te Oude Tongen en overleden op 29-04-1939 te Rotterdam.
Hendrina is een dochter van Arij Dijkgraaf en Tona Oosterling.

Overlijdens register 1940 Rotterdam - archief Rotterdam, akte 4223
Franciscus Antonius van Rijn is overleden op 08-08-1940 te Rotterdam, alhier des namiddags te twee uur.
Franciscus Antonius van Rijn was 25 jr, zonderberoep weduwnaar van Hendrina Jacoba Dijkgraaf, zoon van Johannes Cornelis van Rijn en Maria Bakker, beiden overleden.
Aangegeven op 09-08-1940 door Everasd Antoon van Gelderen, 23 jr, lijkbezorger, wonende alhier.

overl franciscus a 1865
Overlijdens akte Franciscus Antonius - archief Rotterdam


Volgens info eigen gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Hendrina Jacoba Dijkgraaf is overleden op 29-04-1939 te Rotterdam
Bev. Reg. Rotterdam - archief Rotterdam, folio 317
Franciscus Antonius van Rijn is hier op 02-03-1863 met zijn ouders ingeschreven en woonde hier op Nieuwstraat 4.
Hij was met zijn ouders overgenomen van 13/1264 en weer met ouders overgeschreven naar 15/2549.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Conradstraat 18.
Franciscus kwam met zijn ouders op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met zijn ouders overgeschreven naar deel 369a - folio 41.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Czaar Peterstraat 13.
Franciscus was hier met zijn ouders overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met zijn ouders weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Jacob van Lennepstraat 30.
Franciscus Antonius was hier met zijn ouders overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en werd met zijn ouders overgeschreven op jan 1884 naar deel 436a - folio 149.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


Bev. Reg. deel 436a - folio 149 is Saenredamstraat 40.
Op de digitale website van Amsterdam was de info inzake deze straat niet te verkrijgen.Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 436 - folio 185
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Saenredamstraat 49.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op dec 1885 van deel 436a - folio 149 en met zijn ouders overgeschreven op juni 1886 naar deel 300 - folio 64.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 185: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 300 - folio 64
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Lijnbaansgracht 302.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op juni 1886 van deel 436 - folio 185 en werd met ouders overgeschreven op aug 1887 naar deel 646 - folio 226.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 646 - folio 226
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn oudersop Kastanjeweg 24.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op aug 1887 van deel 300 - folio 64 en vertrok op 29-11-1888 met zijn vader naar Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 226: Klik hierEigen Gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Franciscus Antonius woonde hier met zijn gezin op o.a. Paulus Potterstraat A 34, 46, 55; goudscherijweg 88, 30a; 21-05-1919 Schoutenstraat 27 b; 23-06-1939 Slachtstraat 11 en 22-06-1940 Kettingstraat 22a inw.
Franciscus is hier van beroep timmerman en zijn vrouw Hendrina Jacoba Dijkgraaf is hier van beroep winkelierster. Beiden kwamen op 28-02-1995 van Kralingen.
Hendrina is geboren op 08-09-1963 te Oude Tongen.
Franciscus woonde hier tot zijn overlijden op 08-08-1940 en Hendrina tot haar overlijden op 29-04-1939.
Verder staat nog bijgeschreven, dat zijn huwelijk op 13-06-1894 te Kralingen plaatsvond.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-------------------------------------------Vader:
Johannes Cornelis 1835

Kinderen:

Johannes Cornelis 1895

Antonia 1896

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact